Lesław Pytka

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, prodziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji. Kierownik Zakładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Autor kilku książek naukowych z zakresu patologii społecznej i resocjalizacji. Opublikował m.in.: drugi w Polsce podręcznik akademicki pt. “Pedagogika Resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Teoretyczne problemy diagnozy w wychowaniu resocjalizującym”; współautor “Studenci wobec zjawisk patologii społecznej”, “Zaburzenia przystosowania społecznego dzieci i młodzieży”; Autor nietypowego dla niego dzieła “Jasionna – parafia na pograniczu księstw. Studium historyczno-obyczajowe”.


Pozycje Lesława Pytki w naszej Księgarni:

  • Samoświadomość i jakość życia
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz