Halina Romanowska-Łakomy

Profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierownik Zakładu Antropologii Filozoficznej i Aksjologii. Autorka wielu artykułów i doniesień na konferencjach krajowych i zagranicznych z dziedziny psychologii fenomenologicznej i antropologii filozoficznej. Wiodącym tematem jej poszukiwań teoretycznych jest duchowy i aksjologiczny wymiar człowieka. Problematyka świętości stanowi kontynuację rozważań podjętych we wcześniejszych książkach Autorki: Tendencja do miłości i wolności – praźródło osobowego wymiaru człowieka (1987), Prawda wewnętrzna (1996), Psychologia doświadczeń duchowych (1996), Radość i cierpienie (2000), Droga do Człowieczeństwa (2001). Współredaktorka tomu I Studiów i Materiałów pt. Człowiek i człowieczeństwo. Strategia bycia i stawania się Człowiekiem (2002).
Korzysta z inspiracji myślą Wschodu. Opracowała koncepcję terapii do wolności (liberoterapii) oraz terapii medytacyjno-kontemplacyjnej. Prowadzi Ośrodek Harmonijnego Rozwoju Człowieka w Olsztynie. Pracuje nad niewerbalnymi sposobami komunikacji. Założyła w Olszynie Ośrodek Higieny Psychicznej oraz Międzyuczelniany Ośrodek Harmonijnego Rozwoju Człowieka. Jest pracownikiem naukowym WSP w Olsztynie (Zakład Psychologii).
Zajmuje się problemami teorii osoby. Ukończyła studia pedagogiczne na UMCS w Lublinie i obroniła tam doktorat. Praca habilitacyjna z filozofii na ATK w Warszawie (antropologia filozoficzna). Autorka kilkudziesięciu artykułów, interesuje się psychologią fenomenologiczną i transpersonalną. Przygotowała kolejną książkę poświęconą zagadnieniom duchowości człowieka pt. Psychologia doświadczeń duchowych.

Pozycje Haliny Romanowskiej-Łakomy w naszej księgarni:

  • Człowiek integralny
  • Esencja człowieczeństwa
  • Fenomenologia ludzkiej świętości
  • Prawda wewnętrzna
  • Psychologia doświadczeń duchowych
  • Odrodzenie człowieczeństwa

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz