Jacek Sieradzan

Urodzony w 1956 roku w Krakowie. Magister polonistyki i doktor religioznawstwa (studia w UJ). Od 2005 roku pracownik Katedry Religioznawstwa Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Autor książek: Szaleństwo w religiach świata (2005), Jezus Magus (2005), Od kultu do zbrodni (2006) oraz niewydanego słownika Boskie szaleństwo. Opublikował 15 antologii i zbiorów artykułów z konferencji naukowych, w tym m.in. Buddyzm (1987), Drogi karmy i ścieżka Dharmy: Antologia poezji buddyjskiej Ameryki (1993), Przekroczyć próg mądrości (1997), Inicjacje: Społeczne znaczenie sytuacji liminalnych
w rytach przejścia (2006), Postać Judasza w literaturze, teologii i sztuce (2007), W poszukiwaniu zagubionej drogi: Tematy hinduskie, buddyjskie i taoistyczne (2007), Charyzma: Jej funkcja w życiu religijnym, politycznym i społecznym (2008) i Mit autorytetu – autorytet mitu (2009), Narcyzm: Jednostka, społeczeństwo, kultura (w przygotowaniu, planowany druk: 2011), Sokrates nieznany (2011).
Publikuje w czasopismach naukowych: „Nomos”, „Studia Religiologica”, „Lud”, „Vox Patrum”, „Przegląd Religioznawczy”, „Edukacja Filozoficzna”, „Przegląd Filozoficzny”, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku”, „Archeus: Studia z Bioetyki i Antropologii Filozoficznej” oraz „Idea: Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych”, jak również w czasopismach popularno-naukowych: „Rita Baum” i „ALBO albo”.
Zainteresowania: mistyka w religiach świata, szaleństwo w religiach świata, historia i kultura buddyzmu, charyzma w religiach świata i kulturze współczesnej, magia grecka i żydowska, gnostycyzm, nowe ruchy religijne, postacie Sokratesa, Buddy i Jezusa, sacrofanum w religiach świata i kulturze współczesnej, wywieranie wpływu i manipulacja.


Pozycje Jacka Sieradzana w naszej Księgarni:

  • Sokrates magos
  • Sokrates nieznany
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz