Maria Straś-Romanowska

Doktor habilitowany, profesor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi wykłady z psychologii osobowości i nowych kierunków współczesnej psychologii. Specjalizuje się w psychologii humanistycznej, metodologii badań jakościowych, zwłaszcza narracyjnych. Jej zainteresowania dotyczą też problemów rozwoju okresu późnej dorosłości. Jest autorką ponad 70 artykułów. Jej główne publikacje to m.in.: „Los człowieka jako problem psychologiczny” (1992), „Na tropach psychologii jako nauki humanistycznej” (1995), „Metody jakościowe w psychologii współczesnej ”(2000), „Późna dorosłość − wiek starzenia się” (2001).


Pozycje Marii Straś-Romanowskiej w naszej Księgarni:

  • Badania narracyjne w psychologii
  • Psychologia małych i wielkich narracji
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz