Bohdan Wasilewski

Prof. nadzw. dr hab. nauk medycznych, specjalista psychiatra, psychoterapeuta, lider grup Balinta, wieloletni kierownik Zakładu Psychosomatyki i Seksuologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, dyrektor Instytutu Psychosomatycznego w Warszawie. Autor lub współautor 125 publikacji (CIF – 311), w tym 45 monograficznych i podręcznikowych. Mimo aktywnej działalności naukowej i szkoleniowej lekarz praktyk, psychoterapeuta, aktywny lider grup Balinta. Przewodniczący kilku międzynarodowych i krajowych grup tematycznych z zakresu psychoterapii i psychosomatyki, członek władz międzynarodowych i krajowych towarzystw naukowych, członek redakcji i recenzent czasopismach naukowych, przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego, członek International Balint Federation, wiceprzewodniczący Sekcji Medycyny Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Organizator sympozjów, konferencji i warsztatów na temat grup Balinta.


Pozycje Bohdana Wasilewskiego w naszej Księgarni:

  • Grupowy trening balintowski
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz