Spis treści

Wymiary kobiecości i męskościred. Bogna Bartosz

Słowo wstępne − Bogna Bartosz

Część pierwsza. Kobiety, mężczyźni i (psycho)biologia
O atrakcyjności fizycznej w kontekście Darwinowskiej teorii doboru płciowego − Piotr Sorokowski
Menopauza i andropauza. Lustrzane odbicie czy różne
zjawiska? − Eleonora Bielawska-Batorowicz
Kobiety i procesy starzenia się. Transgresje i momenty krytyczne
w okresie menopauzalnym − Edyta Zierkiewicz, Alina Łysak
Dlaczego chromosom Y jest krótki, a kobiety żyją dłużej? − Stanisław Cebrat, Przemysław Biecek

Część druga. Kobiety, mężczyźni w przestrzeni
kulturowej i medialnej

Kobiecość i męskość jako kompleksy psychiczne i wyobrażenia archetypowe − Zenon Waldemar Dudek
Wizerunek kobiety w życiu religijnym i społecznym głównych wyznań świata − Magdalena Gruza, Magdalena Narkiewicz
Determinanty zadowolenia ze związku intymnego.
Porównanie międzykulturowe − Aneta Chybicka,
Maria Kaźmierczak, Monika Kwitniowska
Manify i prasa − Katarzyna Rosner
Wizerunki męskości w mediach − Urszula Kluczyńska
Sport jako obszar modelowania męskości i kobiecości −
Maciej Uliński
Od The Supremes po Beyonce. Ewolucja statusu społecznego kobiet na światowym rynku muzycznym − Piotr Kucharski
(A)seksualność nagiej plaży. Niecodzienne konteksty
męskości i kobiecości − Ewa Banaszak, Robert Florkowski

Część trzecia. Kobiety, mężczyźni − razem, z dziećmi i bez dzieci
Struktura systemów rodzinnych w percepcji współczesnej młodzieży − Kinga Kaleta
Wpływ płci psychologicznej na plany prokreacyjne i gotowość
do pełnienia ról rodzicielskich − Alicja Adamiec-Zgraja
Płeć psychologiczna ojców a ich subiektywna wiedza
o wychowaniu − Danuta Opozda
Pożegnanie Matki Polki − nowy obraz psychospołeczny kobiet
w Polsce. Przegląd badań aktywności zawodowej i rodzinnej kobiet − Ewa Morawiecka

Zamierzona bezdzietność wyborem autobiograficznym współczesnych kobiet − Bogna Bartosz, Katarzyna Bartak

Część czwarta: Kobiety, mężczyźni − w zdrowiu i chorobie

Wartościowanie zdrowia i aktywność prozdrowotna
w kontekście różnic płciowych − Urszula Dębska
Psychologiczne uwarunkowania sukcesu kobiet w walce
z rakiem piersi − Alicja Keplinger, Dorota Dominiczak
Oczekiwania wobec edukacji kobiet z niepełnosprawnością wzroku − Joanna Belzyt
Kobiety i mężczyźni wobec ryzyka problemów alkoholowych − Ryszard Poprawa
Anioły wcielone − życie mężczyzn i kobiet upośledzonych intelektualnie w domach wspólnot Fundacji L’Arche −
Anna Szemplińska

Noty o autorach

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz