Spis treści

Kobiecość i męskośćred. Bogna Bartosz

Słowo wstępne − Bogna Bartosz

Część pierwsza. Kobiety, mężczyźni w przestrzeniach społecznych

Czy kobiety są gorsze? Obrazy społeczne kobiet i innych
kategorii społecznych − Jolanta Miluska

Role społeczne kobiet i mężczyzn dawniej i współcześnie − Ewelina Kaczorowska

Kobiecość i męskość − współczesna rewizja stereotypu rodzaju − Monika Kozłowska

Równość szans zaprzepaszczona: nowi obywatele i „starzy” nauczyciele −Grzegorz Mazurkiewicz

Przekonania i preferencje polityczne kobiet i mężczyzn.
Przegląd zagadnień − Jarosław Klebaniuk

Seksizm tradycyjny i współczesny a postrzeganie kobiet
w polityce −Eugenia Mandal, Tomasz Kurzeja

Czy „geje są jak kobiety”? Kobiecość i męskość w świetle definicji oraz autodefinicji lesbijek i gejów − Katarzyna Perdzyńska

Społeczne i akceptowane kanony kobiecego piękna? −
Anna Zamiar 

Część druga. Kobiety i mężczyźni w relacjach
Różnice w strategiach autoprezentacji między kobietami
i mężczyznami na portalu sympatia.onet.pl −Anna Chabior, Magdalena Łucka, Katarzyna Małkowska, Dorota
Chmielewska-Łuczak

Męskość i kobiecość w wymiarze komunikowania −
Michał Cebula

Czy wygląd mężczyzny ma znaczenie? Twarz jako wyznacznik sądów o osobie płci przeciwnej − Andrzej Szmajke,
Monika Kołodyńska, Anna Guzik

Dotyk, płeć i uległość − Dariusz Doliński

Jak kłamią kobiety − Bożena Janda-Dębek

Sytuacyjne i podmiotowe uwarunkowania oceny sytuacji potencjalnego kontaktu z osobą tej samej płci i płci przeciwnej − Alicja Kuczyńska, Sylwia Maśko, Aleksandra Kuźnierska

Płeć kierowcy i policjanta a taktyki wywierania wpływu
w sytuacjach wykroczenia drogowego − Eugenia Mandal

Część trzecia. Kobiety, mężczyźni na rynku pracy
Praca zawodowa w umyśle kobiet i mężczyzn. Zróżnicowanie zainteresowań zawodowych − Beata Bajcar, Anna Borkowska, Agnieszka Czerw, Agata Gąsiorowska

Kobiecość i męskość jako niespecyficzne kompetencje
zawodowe − Henryk Jarosiewicz

Postrzeganie kobiecości i męskości w badaniach sondażowych studentów zarządzania − Ewa Tracz

Płeć i aktywność zawodowa jako determinanty postrzeganej jakości życia u osób pracujących w Polsce lub za granicą − Radosław Walczak

Jak to jest być naukowczynią? − Anna Tylikowska

Nadmierna aktywność zawodowa współczesnej kobiety
w ujęciu psychologii egzystencji − Monika Majewska

Kobiecość na emeryturze. Konteksty negatywne −
Joanna K. Wawrzyniak

Kobiecość i męskość w teorii ekonomii −
Anna Zachorowska-Mazurkiewicz

Problemy równego traktowania kobiet i mężczyzn w miejscu pracy. Koncepcja pomiaru − Ireneusz Kuropka, Zdzisław Pisz

Zróżnicowanie sytuacji kobiet i mężczyzn na dolnośląskim
rynku pracy − Zofia Hasińska

Sytuacja i perspektywy rozwoju zawodowego kobiet na
rynku pracy województwa dolnośląskiego w świetle badań 2006−2007 − Jolanta Kowal, Dorota Kwiatkowska-Ciotucha,
Joanna Krupowicz, Urszula Załuska, Mariola Stanisławczyk

Noty o autorach

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz