Spis treści

Koniec mitu niewinności?red. Lucyna Kopciewicz, Edyta Zierkiewicz

Wstęp

Część I. Szkoła jako miejsce odtwarzania nierówności płci

Edukacja jako praktyka dominacji. Udział szkoły w wytwarzaniu kapitałów rodzajowych uczennic i uczniów – Lucyna Kopciewicz
Obraz systemu ról płciowych w polskich podręcznikach dla klas początkowych – Dorota Pankowska

Część II. Szkoła jako arena starć o prawomocne definicje seksualności i płci
Zabiegając o odmienną edukację. Homofobiczny dyskurs i „aseksualna” szkoła – Bartłomiej Lis
Negocjowanie znaczenia kategorii płci. Pomiędzy różnicowaniem płciowym a przekraczaniem granic – Katarzyna Gawlicz
„Dziwki”, „królowe” i „szare myszki”, czyli gimnazjalna codzienność widziana przez pryzmat seksualizacji dziewczyństwa – Anna Wójtewicz

Część III. Urodzajowienie edukacji i socjalizacji

„Ku pamięci!” Socjalizacyjna funkcja pamiętniczków –
Edyta Zierkiewicz, Alina Łysak
(Re)socjalizacja rodzajowa młodzieży nieprzystosowanej społecznie – Renata Szczepanik
Stereotyp płci czy płeć języka? Szkolne interakcje komunikacyjne nauczycielek z uczennicami i uczniami – Ewa Bochno
Predyspozycja czy predestynacja? Stereotypy płci i rola szkoły w kontekście rozważań o zdrowiu – Ewelina Flatow

Część IV. Feministyczne interwencje edukacyjne
Spójrz w stronę dziewcząt – Anna Wołosik
Warsztaty wrażliwości genderowej – Iza Desperak

Część V. Pytania o socjalizację – kulturowy rachunek zysków i strat

Nowe trajektorie tożsamości. Analiza dyskursów transformacji – Wojciech Siegień
Męskość i kobiecość we współczesnej Polsce – Krzysztof Arcimowicz
Aktywność zawodowa gospodyń domowych na łamach prasy kobiecej Polski Ludowej – Piotr Perkowski
Czy młode kobiety tęsknią za tradycją? – Iwona Chmura-Rutkowska

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz