Spis treści

Psychologia małych i wielkich narracjired. Maria Straś-Romanowska, Bogna Bartosz, Magdalena Żurko

Słowo wstępne: Narracja jako opowieść indywidualna i jako tekst kultury

Część I. Wielkie tematy w opowieściach

Psychologia wobec małych i wielkich narracji
– Maria Straś-Romanowska

Dylematy moralne osób dorosłych i sposoby ich rozwiązywania
– Dorota Czyżowska

Diabeł w narracjach opisujących doświadczenie zła. Analiza jakościowa przykładów teodycei narracyjnej – Emilia Wrocławska-Warchala
„Narracje papieskie”. Oddziaływanie Jana Pawła II w wielkich i małych narracjach –
Monika Kisielewska, Aleksandra Tracz, Magdalena Kaczorowska-Korzniakow, Piotr Oleś
Śmierć Jana Pawła II jako źródło doświadczenia religijnego –
Maria Straś-Romanowska, Magdalena Kapała

Część II. Świat codzienny w opowieściach
Tematyczne narracje autobiograficzne kobiet i mężczyzn wobec tworzenia biografii rodzinnej – Karolina Kuryś
„Historie, według których żyjemy”. W kręgu narracji rodzinnych –
Grażyna Teusz
Doświadczanie ojcostwa w świetle narracji mężczyzn w okresie średniej dorosłości –
Magdalena Żurko
Narracja o dziecku − w poszukiwaniu elementów opowieści niezmiennych w czasie –
Anna Cierpka
Bariery i czynniki wspierające przedsiębiorczość w wypowiedziach osób, które odniosły sukces –
Mariola Łaguna

Część trzecia. Opowieść jako droga zrozumienia tego, co trudne
Tożsamość narracyjna a choroba nowotworowa. Historie życia osób chorych na szpiczaka mnogiego –
Magdalena Bidacha, Anna Cierpka
Wielkie narracje w schizofrenii –
Monika Obrębska
Wzory relacyjne w narracjach mężczyzn homoseksualnych –
Dariusz Kuncewicz
Negacje w narracjach o miłości osób antyspołecznych –
Barbara Gawda
Gobelin narracyjny. Narracje w kontekście niepełnosprawności –
Urszula Dębska
Dyskurs cierpienia − dialog świadków? –
Małgorzata Opoczyńska

Część IV. Terapeutyczne aspekty narracji

Stawać się Panem Własnego Oblicza. O możliwościach intencjonalnych oddziaływań narracyjnych w biegu życia ludzkiego –
Urszula Tokarska
„Niepohamowane obrazy” –
Dorota Chmielewska-Łuczak, Maja Kasprzak
Noty o redaktorach i autorach

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz