Spis treści

Odrodzenie człowieczeństwared. Halina Romanowska-Łakomy

Wprowadzenie. Trud istoty ludzkiej w osiąganiu poziomu człowieczego (Halina Romanowska-Łakomy)

Część I. Metanoia

Ks. Marian Zdzisław Stepulak – Rozwój osobowy człowieka w kontekście relacji interpersonalnych
Andrzej Jastrzębski OMI – Czy człowiek może się zmienić? Kilka refleksji na temat skuteczności psychoterapii
Dariusz Liszewski – Wizja człowieka w ekologii głębokiej
Barbara Nowak – Zastosowanie zasad chrześcijańskiej pedagogiki personalno-egzystencjalnej ks. Janusza Tarnowskiego w wychowaniu
Ewa D. Białek – Wychowywać – tracić czy wydobywać człowieczeństwo?
Paweł Piotrowski – Odkrywanie człowieczeństwa
w metafizycznym doświadczeniu wychowania
Józef Szopiński, Emilia Karaś – Autokreacja
i gospodarka
Anna Kruszczyńska – Młodopolskie wizerunki
Synów Pustyni
Łukasz Robert Molenda – Niech się stanie człowiek. Ericha Fromma koncepcja człowieka kreatywnego
Agata Orzeł-Żukowska – Fenomen grupy wsparcia w rozwoju osobowym matek dzieci z zaburzeniami rozwojowymi
Justyna Mikuła, Eugeniusz Szymik – W stronę
„ja transcendentnego”. Drama kreatywna jako droga
do samopoznania i sposób „wykraczania poza siebie”

Część II. Społeczeństwo informatyczne

Sylwia Jaskuła, Leszek Korporowicz – Wychowanie do informacji. Zagubiony aksjomat społeczeństwa otwartego
Jan T. Mróz – Transformacja form komunikacji międzyludzkiej w zmediatyzowanym świecie a kondycja człowieczeństwa
Janusz Ziarko – Bezpieczny byt – wiedza
w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa uczniów
w szkole
Anna Witkowska – Obraz człowieka w dobie kształtowania się społeczeństwa informatycznego
Bożena Kuśmierczyk – Kreacja i ewolucja człowieczeństwa jako warunek realizacji idei
pacyfizmu
Marcin Genatowski – Synergia – interdyscyplinarne zjawisko współpracy
Zofia Migus-Bębnowicz – Koncepcja człowieka ekologicznego
Małgorzata Dereniowska – Ujęcie człowieka
w koncepcji homo ecologicus universalis
Waldemar Kozaczyński – Wpływ działań
ekologicznych w gminach na ich bezpieczeństwo ekologiczne

Część III. Człowieczeństwo płci w kontekście gender

Dorota Karwacka-Campo – O godności człowieka
i ciała ludzkiego w traktacie Giannozzo Manettiego
De dignitate et eccellentia hominis
Sylwia Siedlecka – Błaga Dimitrowa – epifanie kobiecości
Aneta Grygiel – (Od)człowieczona kobiecość?
Marta Kuty – Osoba i Eros w myśli Borysa Wyszesławcewa
Małgorzata Izabela Rećko – Człowiek – trans – płeć. Zrozumieć transgresję płci
Agnieszka Sznajder – Człowiek – podmiot uniwersalny czy obdarzony płcią?
Jolanta Rajewska – Kobieta czy mężczyzna?
O autoidentyfikacji płci w bałkańskich społeczeństwach patriarchalnych
Jolanta Baranowska – Ekofeminizm – utopia czy potrzeba współczesnego humanizmu?

Część IV. Przez wartości do człowieczeństwa

Andrzej Stoiński – Człowiek – istota organizująca. Etyka jako wyraz poszukiwania porządku moralnego

Piotr Kozak – Człowiek w kręgu wartości. Władysława Stróżewskiego pytanie o człowieczeństwo

Wiesław Papuszka – Aksjologiczny fundament antropologii buddyjskiej

Danuta Słaba – Człowiek w etyce buddyzmu mahajany

Agnieszka Gawędzka – Obowiązki człowieka kulturalnego w koncepcji Bogdana Nawroczyńskiego

Agnieszka Rozner – Wolność indywidualna w kontekście ponowoczesnym – człowiek jako istota obdarzona zdolnością wyboru

Krzysztof Drabik – Koncepcja człowieka bezpiecznego w refleksji bioetycznej

Maria Straś-Romanowska, Tomasz Frąckowiak – Fenomen długowieczności. Perspektywa psychologiczna

Małgorzata Maciejewska – Bycie sobą w świecie. Dyskusja z Paulem Ricoeurem

Małgorzata Kawa – Doświadczenie społeczno-moralne
w sporcie

Mirosław Żelazny – Szaty cesarza i problem relatywizmu wartości estetycznych

Część V. Świadomość ciemnej strony człowieka

adwiga Mizińska – Szlachetność
Agnieszka Doda-Wyszyńska – Neurotyczne postrzeganie Innych
Maria Szymańska – Dobry i zły człowiek. Obraz człowieczeństwa w rysunkach dziewięciolatków
Karolina Sałdecka – W świecie pustki. Specyfika postrzegania człowieka w poezji Charles’a Baudelaire’a
Ewa Górecka – Być do końca – człowieczeństwo w poezji Joanny Pollakówny
Nina Kolczyńska, Marcin Genatowski – Cierpienie jako wartość nieskończona
Magdalena Kubica – Ekscyzja. Kontrowersje antropologiczne. Globalne dylematy społeczne
Ryszard Jabłoński – Analiza listów pożegnalnych osób po zamachach samobójczych
Edyta Antoniak – Mamona, Mamuna, Mammonici – pytanie o człowieczeństwo złożone na ołtarzach bankomatów
Anna Wzorek – Jerzego S. Sity próba spojrzenia na człowieka poprzez historię (na podstawie sztuki Polonez)

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz