Spis treści

Psychoterapia. Problemy pacjentów – red. Lidia Grzesiuk, Hubert Suszek

Wprowadzenie (Lidia Grzesiuk)

Część pierwsza

Psychoterapia osób z zaburzeniami nerwicowymi, afektywnymi, osobowości oraz związanymi ze stresem i traumą

Rozdział 1: Psychoanaliza pacjentów nerwicowych (Maria Sokolik)

1.1. Klasyczne psychoanalityczne wyjaśnienia zaburzeń nerwicowych

1.2. Wyjaśnienia psychoanalizy pofreudowskiej

1.3. Psychoanalityczna terapia pacjentów nerwicowych

Rozdział 2: Poznawczo-behawioralna psychoterapia pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i związanymi ze stresem (Maria Siwiak-Kobayashi)

2.1. Wprowadzenie

2.2. Kształtowanie się podejścia biopsychospołecznego i terapii poznawczo-behawioralnej

2.3. Model teoretyczny terapii poznawczo–behawioralnej

2.4. Model poznawczo-behawioralny a neurobiologia zaburzeń emocjonalnych

2.5. Terapia poznawczo-behawioralna a model biopsychospołeczny zaburzeń emocjonalnych

2.6. Zaburzenia nerwicowe i specyfika ich psychoterapii

Rozdział 3: Psychoterapia egzystencjalna osób z zaburzeniami nerwicowymi i związanymi ze stresem (Maria Siwiak-Kobayashi)

3.1. Wprowadzenie

3.2. Podstawowe pojęcia psychologii egzystencjalnej

3.3. Wymiary istnienia

3.4. Psychoterapia egzystencjalna

3.5. Analiza egzystencjalna − ­logoterapia

Rozdział 4: Psychoterapia osób z zaburzeniami afektywnymi (Ewa Pragłowska, Agnieszka Popiel)

4.1. Wprowadzenie

4.2. Psychologiczne modele zaburzeń nastroju

4.3. Leczenie osób z zaburzeniami nastroju

4.4. Skuteczność psychoterapii w leczeniu zaburzeń afektywnych

Rozdział 5: Dwa podejścia do leczenia pacjentów z zaburzeniami osobowości (Gustaw Sikora, Szymon Chrząstowski)

5.1. Koncepcja i rozwój pojęcia zaburzenia osobowości

5.2. Psychoanalityczne leczenie pacjentów z zaburzeniami osobowości

5.3. Podejście poznawczo-behawioralne do leczenia pacjentów z zaburzeniami osobowości

5.4. Dialog między dwoma sposobami myślenia o pacjentach z zaburzeniami osobowości

Rozdział 6: Psychoterapia osób po doświadczeniu traumy złożonej (Małgorzata Dragan)

6.1. Trauma jednorazowa a trauma złożona

6.2. Specyfika obrazu klinicznego osób, które doświadczyły traumy złożonej

6.3. Podstawowe zagadnienia w psychoterapii osób po traumie złożonej

6.4. Terapia potraumatyczna

6.5. Aspekt somatyczny terapii osób po traumie złożonej

6.6. Podsumowanie

Część druga

Psychoterapia osób chorych psychosomatycznie i somatycznie

Rozdział 7: Psychoterapia psychodynamiczna osób chorych psychosomatycznie (Katarzyna Schier)

7.1. Istota zaburzeń psychosomatycznych

7.2. Mechanizm powstawania zaburzeń psychosomatycznych

7.3. Istota terapii psychodynamicznej osób z zaburzeniami psychosomatycznymi

Rozdział 8: Psychoterapia jako element kompleksowego leczenia chorób somatycznych (Bohdan W. Wasilewski)

8.1. Psychoterapia jako integralny element procesu leczenia

8.2. Morfologiczne podstawy integracji funkcji biologicznych i psychicznych organizmu

8.3. Integracja psychologicznych i biologicznych aspektów choroby w medycynie klinicznej

8.4. Psychoterapia a jakość usług medycznych

8.5. Modele działania integracyjnego w leczeniu chorych somatycznie

8.6. Psychoterapia jako integralny element systemu medycznego

8.7. Pozyskiwanie pacjenta dla współdziałania w leczeniu

8.8. Sytuacje nagłe w praktyce lekarskiej, wymagające umiejętności psychologicznych i psychoterapeutycznych

8.9. Lekarz jako narzędzie oddziaływania psychoterapeutycznego

8.10. Zespół terapeutyczny

Rozdział 9: Psychoterapia osób cierpiących z powodu bólu (Dorota Ortenburger)

9.1. Wprowadzenie

9.2. Czym jest ból?

9.3. Znaczenie podziału na ból ostry i ból przewlekły

9.4. Ośrodkowa integracja informacji nocyceptywnej

9.5. Wybrane problemy diagnozy w programach leczenia bólu opartych na podejściu biopsychicznym

9.6. Różnice między kobietami a mężczyznami w doświadczaniu bólu

9.7. Organizacja pomocy psychologicznej w ośrodkach leczenia bólu

9.8. Psychoterapia i inne oddziaływania w programach leczenia bólu opartych na biopsychicznym modelu

Część trzecia

Psychoterapia osób z zaburzeniami seksualnymi, z uzależnieniami oraz z zaburzeniami odżywiania

Rozdział 10: Psychoterapia osób z zaburzeniami seksualnymi (Zbigniew Lew-Starowicz)

10.1. Wprowadzenie

10.2. Historia

10.3. Kierunki i szkoły terapeutyczne

10.4. Specyfika psychoterapii osób z zaburzeniami seksualnymi

10.5. Psychoterapia osób ze specyficznymi zaburzeniami seksualnymi

Rozdział 11: Uzależnienie od substancji psychoaktywnych oraz psychoterapia osób uzależnionych (Jacek Moskalewicz,
Jadwiga Jaraczewska, Adam Kłodecki)

11.1. Wprowadzenie

11.2. Uzależnienie

11.3. Psychoterapia

Rozdział 12: Psychoterapia osób z zaburzeniami odżywiania (Joanna Radoszewska)

12.1. Wprowadzenie

12.2. Epidemiologia

12.3. Leczenie osób z zaburzeniami odżywiania

12.4. Uwagi końcowe

Część czwarta

Psychoterapia osób psychotycznych

Rozdział 13: Dialogowe podejście do psychoterapii osób chorujących na schizofrenię (Małgorzata Jędrasik-Styła,
Rafał Styła)

13.1. Podstawowe założenia nurtu dialogowego

13.2. Psychoza jako rozpad dialogowego „ja”

13.3. Zaburzenia dialogu wewnętrznego a objawy schizofrenii

13.4. Psychoterapia − konsekwencje myślenia dialogowego

13.5. Ocena podejścia

Rozdział 14: Metoda soterii w leczeniu pacjentów z diagnozą schizofrenii (Hubert Suszek, Agnieszka Dębniak)

14.1. Czym jest soteria?

14.2. Antypsychiatryczne korzenie soterii

14.3. Charakterystyczne cechy projektu soterii

14.4. Badania nad skutecznością metody soterii

14.5. Krytyka psychofarmakologii

14.6. Czynniki leczące

14.7. Krytyka i przyszłość soterii

Rozdział 15: Asylum Lainga (Richard W. Adams)

Część piąta

Psychoterapia dzieci i ich rodzin

Rozdział 16: Psychoterapia i niemowlęta (Grażyna Kmita)

16.1. Źródła udziału niemowląt w psychoterapii

16.2. Początki „zdrowia psychicznego niemowląt” i psychoterapii zorientowanej na relację niemowlę−rodzic

16.3. Współczesne podejście do terapii niemowląt i ich rodziców

16.4. Zjawiska i procesy w psychoterapii niemowląt i ich rodziców

16.5. Z badań nad skutecznością terapii z udziałem niemowląt i ich rodziców

16.6. Podsumowanie

Rozdział 17: Psychoterapia diady matka−dziecko. Praca nad reprezentacją dziecka w umyśle matki (Milena Gracka-Tomaszewska)

17.1. Wprowadzenie

17.2. Wskazania do krótkoterminowej psychoterapii diady matka−dziecko

17.3. Opis terapii

17.4. Skuteczność terapii

17.5. Podsumowanie

Rozdział 18: Psychoterapia dzieci z trudnościami w uczeniu się

18.1. Czy dzieci, które mają kłopoty z nauką, potrzebują psychoterapii? (Małgorzata Święcicka)

18.2. Problemy psychologiczne dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się

18.3. Oddziaływania terapeutyczne wobec dzieci z trudnościami w uczeniu się

18.4. Praca terapeutyczna z rodzicami dzieci z trudnościami w uczeniu się

18.5. Podsumowanie

Rozdział 19: Psychoterapia małych dzieci głuchych (Marina Zalewska)

19.1. Wprowadzenie

19.2. Podejście edukacyjne vs podejście kliniczne

19.3. Psychiczne mechanizmy zaburzeń rozwoju dziecka głuchego

19.4. Teoretyczne podstawy i założenia niewerbalnej psychoterapii dzieci głuchych

19.5. Istota kontaktu słyszącego terapeuty z głuchym dzieckiem

19.6. Ograniczenia niewerbalnej psychoterapii

19.7. Nie tylko psychoterapia dzieci głuchych

19.8. Podsumowanie

Rozdział 20: Przeciwprzeniesienie jako metoda diagnozy rozwoju moralnego w psychoterapii dzieci i młodzieży (Katarzyna Schier)

20.1. Podstawowe zjawiska w psychoterapii dzieci

20.2. Istota przeciwprzeniesienia w psychoterapii dzieci i młodzieży

20.3. Mechanizm stawiania diagnozy na podstawie przeciwprzeniesienia − przykład kliniczny

20.4. Warunki stosowania przeciwprzeniesienia jako metody diagnozy w pracy z dziećmi i ich rodzinami

Bibliografia

Słownik ważniejszych terminów

Indeks nazwisk

Indeks rzeczowy

Informacje o Autorach

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz