Spis treści

Psychologia narracyjna – red. Elżbieta Dryll, Anna Cierpka

Zagadnienia teoretyczne nurtujące polską psychologię narracyjną. Wprowadzenie — Elżbieta Dryll, Anna Cierpka

Część pierwsza. Dialogiczność narracji

Narodziny głosu — sztuka uświadomionego mówienia jako narzędzie rozpoznawania głosu — Tomasz Femiak

Negocjowanie znaczeń w dialogach wewnętrznych z wyobrażonymi rozmówcami — Magdalena Roszkowska

Płeć a argumentowanie w narracyjnym dyskursie dziecięcym —
Jolanta Rytel

Wewnętrzna aktywność dialogowa osób nieśmiałych —
Elżbieta Chmielnicka Kuter

Część druga.
Narracja tożsamościowa i teoria umysłu

Między przedmiotem a metodą. Wątpliwości związane z koncepcją tożsamości narracyjnej McAdamsa — Jan Cieciuch

Teoria umysłu z perspektywy badań nad narracją —
Marta Białecka Pikul

Tożsamość narracyjna młodzieży a relacje w rodzinie — Anna Cierpka

Tożsamość narracyjna pisarzy a relacje z ojcem — Anna Kraszewska,
Anna Cierpka

Tożsamość małych narracji. Typy narracji tożsamościowych a style myślenia i cechy osobowości — Wojciech Krasowski

Część trzecia.
Narracja a rozwój osobisty

W poszukiwaniu swojego miejsca w życiu. Spojrzenie z perspektywy narracyjnej i analitycznej — Krystyna Węgłowska Rzepa

Narracyjna GRA (auto)BIOGRAFICZNA „W osiemdziesiąt historii do o KOŁA ŻYCIA” jako autorska forma wspomagania rozwoju
człowieka dorosłego — Urszula Tokarska

Opowiadać i uczestniczyć, aby żyć — czy żyć, aby uczestniczyć —
Wanda Zagórska, Anna Lipska

Narracje osób zaangażowanych w hippikę. Próba określenia funkcji aktywności hippicznych — Magdalena Pikul, Aleksandra Tokarz

Część czwarta. Narracje osób niepełnosprawnych

Badania narracyjne osób niepełnosprawnych. Przegląd problematyki
i perspektywy badawcze — Grzegorz Wiącek

Niepełnosprawność intelektualna w kontekście narracyjnym —
Urszula Dębska, Anna Szemplińska

Narracje osób z zespołem Aspergera z perspektywy terapeutycznej — Anna Waligórska, Agnieszka Siedler, Michał Waligórski

Część piąta.
Pogranicza

Tożsamość narracyjna osób doświadczających choroby zagrażającej życiu. Prezentacja ujęcia teoretycznego i jego egzemplifikacja empiryczna — Magdalena Bidacha, Karolina Małek

Ludzka strona raka — psychoonkologia z perspektywy pacjenta jako (otwarta?) płaszczyzna badań narracyjnych. Osiągnięcia
i perspektywy — Magdalena Gruza

Schematy wewnętrznych organizacji Ja a typy autorów
w twórczości literackiej — Renata Żurawska-Żyła

Narracyjna analiza Powrotu syna marnotrawnego Rembrandta
w oparciu o teorię Huberta Hermansa — Karina Kosznik

Narracja autobiograficzna w antropologii — przypadek Bronisława Malinowskiego — Monika Stec

„Smutek, który siebie tańczy” — opowieść doświadczana w tangu — Dorota Chmielewska-Łuczak

Noty o autorach

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz