Spis treści

Psychoterapia. Szkoły i metody – red. Lidia Grzesiuk, Hubert Suszek

Wprowadzenie (Lidia Grzesiuk)

Część pierwsza

Szkoły psychoterapii

Rozdział 1. Psychoanaliza brytyjska (Wojciech Hańbowski)
1.1. Wprowadzenie
1.2. Tło społeczno-kulturowe
1.3. Odkrycia Melanie Klein i kontrowersje z Anną Freud
1.4. Donald Winnicott i „Niezależni”
1.5. Obserwacja niemowląt
1.6. Psychoanaliza w służbie zdrowia
1.7. Podsumowanie

Rozdział 2. Psychoanaliza francuska (Lena Magnone)
2.1. Francuskie źródła psychoanalizy
2.2. Analiza psychologiczna Pierre’a Janeta
2.3. Recepcja freudyzmu we Francji w pierwszej połowie XX wieku
2.4. Psychoanaliza Jacques’a Lacana
2.5. W cieniu Lacana: inne ważne postacie francuskiej
psychoanalizy
2.6. Przeciwko psychoanalizie

Rozdział 3. Terapia jungowska i postjungowska
(Zenon Waldemar Dudek)
3.1. Recepcja psychologii i terapii jungowskiej w Polsce
3.2. Metoda historyczno-kulturowa
3.3. Założenia psychoterapii
3.4. Ramy teoretyczne psychoterapii jungowskiej
3.5. Typy psychiczne
3.6. Archetypy, terapia i proces indywiduacji
3.7. Jung, psychoanaliza i psychologia postjungowska

Rozdział 4. Analityczna psychoterapia grupowa
(Wiesława Łodej-Sobańska)
4.1. Początki analizy grupowej
4.2. Analiza grupowa na tle innych form analitycznej
psychoterapii grupowej
4.3. Związki analizy grupowej z innymi nurtami w psychologii
4.4. Założenia analizy grupowej
4.5. Podstawowe prawo dynamiki grupowej
4.6. Specyficzne czynniki terapeutyczne w analitycznej
psychoterapii grupowej
4.7. Rola terapeuty
4.8. Wskazania i przeciwskazania do leczenia w małej grupie analitycznej

Rozdział 5. Psychodynamiczna psychoterapia. Współczesne koncepcje (Andrzej Kokoszka)
5.1. Wprowadzenie
5.2. Definicje psychodynamicznej psychoterapii i psychiatrii
5.3. Charakterystyczne cechy podejścia psychodynamicznego
w praktyce klinicznej
5.4. Wskazania do stosowania psychodynamicznej psychoterapii
5.5. Warunki psychoterapii psychodynamicznej
5.6. Przebieg psychodynamicznej psychoterapii wglądowej (ekspresyjnej)
5.7. Cechy psychodynamicznej psychoterapii wspierającej
5.8. Zakończenie terapii
5.9. Podsumowanie

Rozdział 6. Intensywna krótkoterminowa psychoterapia
dynamiczna (Beata Załoga, Anna Zarzycka)
6.1. Wprowadzenie
6.2. Teoretyczne inspiracje ISTDP
6.3. Rozwój i ewolucja krótkoterminowej psychoterapii psychodynamicznej
6.4. Powstanie ISTDP
6.5. Technika pracy terapeutycznej
6.6. Organizacja terapii
6.7. Badania nad skutecznością ISTDP

Rozdział 7. Psychoterapia poznawczo-behawioralna
(Agnieszka Popiel, Ewa Pragłowska)
7.1. Pojęcia podstawowe i rozwój nurtu
7.2. Skuteczność psychoterapii poznawczo-behawioralnej
7.3. Organizacja terapii poznawczo-behawioralnej na świecie
i w Polsce

Rozdział 8. Terapia metapoznawcza (Małgorzata Dragan)
8.1. Główne założenia teoretyczne
8.2. Metapoznawcze modele zaburzeń lękowych
8.3. Główne założenia i metody terapii metapoznawczej

Rozdział 9. Psychoterapie oparte na doświadczaniu
(Krzysztof Krawczyk, Agnieszka Dębniak)
9.1. Psychoterapia autorstwa Alvina Mahrera oparta na doświadczaniu
9.2. Zorientowana na fokusowanie doświadczania terapia
autorstwa Eugene’a Gendlina
9.3. Terapia skoncentrowana na emocjach
9.4. Podsumowanie

Rozdział 10. Terapie postmodernistyczne (Szymon Chrząstowski, Bogdan de Barbaro)
10.1. Główne idee terapii postmodernistycznej
10.2. Cechy psychoterapii postmodernistycznej
10.3. Szkoły psychoterapii inspirowane postmodernizmem
10.4. Możliwe kierunki rozwoju podejścia postmodernistycznego
w psychoterapii

Rozdział 11. Terapia Ericksonowska (Krzysztof Klajs,
Lucyna Lipman)

11.1. Sylwetka M.H. Ericksona

11.2. Podstawowe założenia terapii Ericksonowskiej

11.3. Diagnoza w terapii Ericksonowskiej

11.4. Fazy procesu terapii Ericksonowskiej

11.5. Podstawowe strategie pracy

11.6. Zagadnienia etyczne w stosowaniu hipnozy

Rozdział 12. Neurolingwistyczna psychoterapia
(Mirosława Huflejt-Łukasik, Benedykt Peczko)

12.1. Geneza i charakter psychoterapii

12.2. Inspiracje teoretyczne NLPt

12.3. Założenia a sposób pracy w NLPt

12.4. Rozumienie zdrowia i zaburzenia psychicznego

12.5. Specyfika relacji pacjent–psychoterapeuta

12.6. Stosunek NLPt do zjawisk w psychoterapii

12.7. Mechanizm zmiany i metody NLPt

12.8. Podsumowanie

Rozdział 13. Psychoterapia zorientowana na proces
(Tomasz Teodorczyk, Bogna Szymkiewicz)

13.1. Podstawowe założenia

13.2. Problematyka świadomości w psychologii zorientowanej
na proces

13.3. Obszary pracy z procesem i specyficzne techniki z nimi związane

13.4. Zakończenie

Rozdział 14. Pozytywna psychoterapia (Ewa Trzebińska)

14.1. Wprowadzenie

14.2. Cele pozytywnej psychoterapii

14.3. Zachowane zasoby

14.4. Techniki i metody pozytywnej psychoterapii

14.5. Ocena pozytywnej psychoterapii

Rozdział 15. Psychoterapia Mority — Morita Ryōhō
(Maria Siwiak-Kobayashi)

15.1. Wprowadzenie

15.2. Kulturowe uwarunkowania Shinkeishitsu

15.3. Teoria nerwicy autorstwa Mority

15.4. Terapia

Część druga

Metody psychoterapii

Rozdział 16. Kompleksowa analiza marzeń sennych
(Zenon Waldemar Dudek)

16.1. Sny jako przedmiot badań

16.2. Integracja wiedzy o marzeniach sennych

16.3. Metody praktycznej pracy ze snami

16.4. Próby integracji analizy marzeń sennych

16.5. Podsumowanie

Rozdział 17. Wykorzystanie snów w pracy terapeutycznej
z grupami (Jerzy Pawlik, Rafał Radzio)

17.1. Wprowadzenie

17.2. Mechanizmy marzenia sennego

17.3. Założenia dotyczące wykorzystania snów w pracy terapeutycznej z grupami

17.4. Wykorzystanie snów w długoterminowej psychoterapii prowadzonej w małych analitycznych grupach

17.5. Praca z półsnem – wizualizacja i relaksacja w praktyce terapeutycznej

17.6. Podsumowanie

Rozdział 18. Metody psychoterapii w podejściu narracyjnym
i dialogowym (Elżbieta Chmielnicka-Kuter)

18.1. Wprowadzenie

18.2. Autonarracja i jej funkcja terapeutyczna

18.3. Teoria dialogowa – związki z autonarracją i aplikacje terapeutyczne

18.4. Sposoby pracy nad integracją osobowości w podejściu narracyjnym i dialogowym

18.5. Niektóre podobieństwa i różnice między koncepcjami narracyjnymi, dialogowymi i koncepcjami subosobowości

Rozdział 19. Psychoterapeutyczna praca z subosobowościami
(Ewa Trzebińska)

19.1. Polipsychizm

19.2. Subosobowości a zdrowie psychiczne

19.3. Psychoterapia subosobowości

19.4. Wybrane metody psychoterapii subosobowości

19.5. Ocena psychoterapeutycznej pracy z subosobowościami

Rozdział 20. Hipnoza

20.1. Współczesny stan wiedzy o hipnozie (Jerzy Aleksandrowicz)

20.2. Hipnoza Ericksonowska (Krzysztof Klajs)

Rozdział 21. Wykorzystanie metafory w psychoterapii Ericksonowskiej (Katarzyna Szymańska, Katarzyna Zaborska)

21.1. Natura metafory

21.2. Metafora w terapii Ericksonowskiej

21.3. Funkcje metafory jako narzędzia terapeutycznego

21.4. Zasady kreowania i przekazu metafory

21.5. Rodzaje metafor

21.6. Podsumowanie

Rozdział 22. Trening relaksacji stosowanej (według Larsa-Görana Östa) (Maria Siwiak-Kobayashi)

22.1. Wprowadzenie

22.2. Przebieg terapii

Rozdział 23. Psychoterapia tańcem i ruchem (Zuzanna Pędzich)

23.1. Wprowadzenie

23.2. Historia DMT. Różnice między DMT a choreoterapią

23.3. Przesłanki do zastosowania DMT

23.4. Założenia teoretyczne DMT

23.5. Relacja terapeutyczna w DMT

23.6. Przebieg terapii

23.7. Czynniki leczące

23.8. Podsumowanie

Rozdział 24. Interwencja psychoterapeutyczna z udziałem psów (Maciej Trojan)

24.1. Wprowadzenie

24.2. Definicja interwencji terapeutycznej z udziałem zwierzęcia

24.3. Co nowego i szczególnego zwierzę wnosi do procesu psychoterapii?

24.4. Wybór zwierzęcia towarzyszącego w terapii – specyfika psa domowego

24.5. Selekcja psów pod kątem zadań terapeutycznych

24.6. Cele psychoterapii z udziałem psów

Bibliografia

Słownik ważniejszych terminów

Indeks nazwisk

Indeks rzeczowy

Informacje o Redaktorach i Autorach

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz