Spis treści

Psychoterapia. Badania i szkoleniered. Lidia Grzesiuk

Część I. BADANIA NAD PSYCHOTERAPIĄ
1. Modele badań nad psychoterapią (Urszula Jakubowska)

2. Wyniki badań nad uczestnictwem w psychoterapii i rezygnacją z niej (Jadwiga Rakowska)

3. Problemy metodologiczne badań nad skutecznością psychoterapii (Jadwiga Rakowska)

4. Wyniki badań nad skutecznością psychoterapii podsumowane w metaanalizach
(Jadwiga Rakowska)

5. Specyficzne interwencje psychologiczne w terapii określonych problemów klinicznych (Jadwiga Rakowska)

6. Skuteczność psychoterapii a cechy pacjenta i terapeuty (Jadwiga Rakowska)

7. Czynniki procesu psychoterapii a jej rezultaty (Jadwiga Rakowska)

8. Negatywne skutki psychoterapii (Jadwiga Rakowska)

9. Skuteczność psychoterapii dzieci i młodzieży (Jadwiga Rakowska)

Część II. SZKOLENIE W PSYCHOTERAPII
10. Zagadnienia ogólne szkolenia w psychoterapii (Maria Lis-Turlejska)

11. Szkolenie z punktu widzenia psychoanalizy i podejścia psychodynamicznego
(Maria Lis-Turlejska, Katarzyna Schier)

12. Szkolenie w psychoterapii z punktu widzenia podejścia behawioralnego
(Maria Lis-Turlejska)

13. Szkolenie w psychoterapii z punktu widzenia podejścia poznawczo-behawioralnego (Magdalena Gulcz, Małgorzata Dragan, Maria Lis-Turlejska)

14. Szkolenie w psychoterapii z punktu widzenia modeli opartych na doświadczeniu (experiential) (Maria Lis-Turlejska)

15. Szkolenie w psychoterapii systemowej (Jadwiga Rakowska)

16. Kompetencje i standardy szkolenia psychoterapeutów grupowych (Barbara Tryjarska)

17. Kształcenie psychologów klinicznych w USA (Agata Miękisz, Maria Lis-Turlejska)

Część III. AUTORSKIE PROPOZYCJE SZKOLENIA W PSYCHOTERAPII. Z DOŚWIADCZEŃ KATEDRY PSYCHOPATOLOGII I PSYCHOTERAPII WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UW

18. Znaczenie wiedzy psychologicznej w kształceniu psychoterapeutów (Ewa Trzebińska)

19. Badania nad psychoterapią prowadzoną w Akademickim Ośrodku Psychoterapii
(Lidia Grzesiuk)

20. Ćwiczenie podstawowych umiejętności psychoterapeutycznych
(Mirosława Huflejt-Łukasik)

21. Trening terapeutyczny jako doświadczenie osobiste i metoda zdobywania wiedzy (Barbara Tryjarska)

22. Szkolenie w psychoterapii strategicznej. Autorskie doświadczenia Jadwigi Rakowskiej (Jadwiga Rakowska)

23. Szkolenie w psychoterapii grupowej. Autorskie doświadczenia Barbary Tryjarskiej (Barbara Tryjarska)

24. Praktyczne uczenie psychoterapii – kurs dla początkujących. Autorskie doświadczenia Ewy Trzebińskiej (Ewa Trzebińska)

25. Szkolenie studentów psychologii w psychoterapii. Autorskie doświadczenia Lidii Grzesiuk (Lidia Grzesiuk)

26. Szkolenie w psychoterapii dynamicznej. Autorskie doświadczenia Marka Jasińskiego (Marek Jasiński)

27. Problemy etyczne w psychoterapii (Mirosława Huflejt-Łukasik)

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz