Spis treści

Psychoterapia. Teoriared. Lidia Grzesiuk

Wprowadzenie – Klasyfikacja nurtów psychoterapii (Lidia Grzesiuk, Urszula Jakubowska)

Część I. NURTY TEORETYCZNE I SZKOŁY PSYCHOTERAPII
1. Psychoanaliza
(Zbigniew Sokolik, Zenon Waldemar Dudek)
2. Terapia behawioralno-poznawcza
(Jadwiga Rakowska)
3. Terapia humanistyczno-egzystencjalna
(Urszula Jakubowska)
4. Terapia systemowa
(Lidia Grzesiuk, Urszula Jakubowska)
5. Studia przypadków
(Urszula Jakubowska, Zbigniew Sokolik)
6. Inne szkoły psychoterapeutyczne
(Lidia Grzesiuk, Urszula Jakubowska, Piotr Olaf Żylicz, Bogna Szymkiewicz)
7. Psychoterapia z perspektywy neurobiologicznej
(Sławomir Murawiec)

Część II. PRZYGOTOWANIE DO PSYCHOTERAPII I JEJ PRZEBIEG

8. Przygotowania do rozpoczęcia psychoterapii
(Ewa Trzebińska)
9. Ogólna charakterystyka procesu psychoterapii
(Ewa Trzebińska)

Część III. PROCESY I ZJAWISKA W PSYCHOTERAPII

10. Dynamika relacji pacjent – terapeuta
(Lidia Grzesiuk)
11. Zjawisko oporu pacjenta przed zmianą
(Lidia Grzesiuk)
12. Doświadczenie katharsis, odreagowanie i ekspresja „ja”
(Lidia Grzesiuk)
13. Wgląd, samopoznanie i schematy poznawcze w terapii
(Lidia Grzesiuk)
14. Procesy warunkowania i społecznego uczenia się w terapii
(Lidia Grzesiuk)

Część IV. PODSTAWOWE TECHNIKI I PROCEDURY PSYCHOTERAPII

15. Techniki psychoanalityczne
(Lidia Grzesiuk, Zbigniew Sokolik)
16. Techniki behawioralno-poznawcze
(Lidia Grzesiuk)
17. Techniki podejścia humanistyczno-egzystencjalnego
(Lidia Grzesiuk)
18. Techniki innych szkół psychoterapii
(Lidia Grzesiuk)
19. Inne techniki psychoterapii (Elżbieta Galińska, Lidia Grzesiuk, Zenon Waldemar Dudek)

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz