Spis treści

W obronie integralności człowieka – Andrzej Jastrzębski

Wstęp

Rozdział 1. Co to jest filozofia psychologii?

1.1. Geneza filozofii psychologii
1.2. Przedmiot i cel filozofii psychologii
1.3. Podejście analityczne
1.4. Podejście humanistyczne
1.5. Podejście holistyczne (integralne)
1.6. Kilka uwag o roli filozofii w psychologii

Rozdział 2. Początki psychologii z perspektywy filozofii

2.1. Niektóre poglądy przedpsychologiczne
2.2. Narodziny psychologii
2.3. Antypsychologizm w filozofii

Rozdział 3. Spór wokół paradygmatów w psychologii

3.1. Główne problemy metodologii psychologii
3.2. Psychologia eksperymentalna
3.3. Psychologia humanistyczna
3.4. Paradygmat uprawiania psychologii jako nauki
3.5. W kierunku integralnego (holistycznego) ujęcia psychologii jako nauki

Rozdział 4. Podstawowe stanowiska filozoficzne w sporach psychologicznych

4.1. Realizm – idealizm (antyrealizm)
4.2. Dualizm – monizm, materializm
4.3. Stanowiska związane z behawioryzmem
4.4. Funkcjonalizm
4.5. Eliminatywizm i redukcjonizm
4.6. Empirycyzm a natywizm
4.7. Mentalizm
4.8. Holizm a mechanicyzm
4.9. Determinizm, kauzalizm a teleologia

Rozdział 5. Granice poznania psychologicznego

5.1. Definicja psychologii
5.2. Przedmiot psychologii
5.3. Cel psychologii
5.4. Podejście (approach)
5.5. Metoda
5.6. Tworzenie pojęć w psychologii
5.7. Wnioskowanie
5.8. Teoria a praktyka psychologiczna

Rozdział 6. Zagadnienie poziomów wyjaśniania w psychologii

6.1. Autonomia umysłu
6.2. Funkcjonalizm
6.3. Podejście reprezentacjonalistyczne
6.4. Sztuczne sieci neuronowe – koneksjonizm
6.5. Wyjaśnianie wielopoziomowe

Rozdział 7. Wybrane zagadnienia z analitycznej filozofii psychologii

7.1. Psychologia zdroworozsądkowa
7.2. Problem mind-body a qualia
7.3. Koncepcje umysłu
7.4. Świadomość
7.5. Naturalizacja treści świadomości
7.6. Myślenie – kognicja
7.7. Zagadnienie racjonalności
7.8. Poznanie innych umysłów
7.9. Zagadnienie tożsamości osobowej

Rozdział 8. Przykłady analiz humanistycznych w filozofii psychologii

8.1. Analiza pojęcia natury ludzkiej
8.2. Analiza poglądów wybranego psychologa – Zygmunt Freud
8.3. Analiza postmodernizmu jako kierunku psychologicznego

Rozdział 9. Niektóre zagadnienia etyczne w psychologii

9.1. Etyczny wymiar badań psychologicznych i zawodu psychologa
9.2. Norma etyczna a norma psychologiczna
9.3. Ideologia i światopogląd w psychoterapii
9.4. Aretologia a psychoterapia

Rozdział 10. Próby metasystemowej unifikacji psychologii

10.1. O koncepcji człowieka
10.2. Adrian van Kaam – antropologia psychologiczna
10.3. Viktor Frankl – analiza metakliniczna
10.4. James Gibson – psychologia ekologiczna
10.5. Mirosław Harciarek – psychologia realistyczna
10.6. Integracja teorii osobowości
10.7. Propozycje filozoficznych tez bazowych dla psychologii

Zakończenie

Bibliografia

Indeks nazwisk

Indeks rzeczowy

Summmary

Informacja o autorze

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz