Spis treści

Wrastanie w kulturę – Elżbieta Dryll

Od wydawcy

Rozdział 1: Zarys modelu opisującego proces wychowawczy

1.1. Założenia teoretyczne
1.2. Regulacyjna funkcja słowa
1.3. Moralność
1.4. Pytanie o sens wychowania

Rozdział 2: Semantyczna analiza narracji

2.1. Inspiracje i charakterystyka ogólna
2.2. Tryb tekstu
2.3. Wątki tematyczne i epizody
2.4. Makrostruktura fabularna opowiadania
2.5. Badanie tekstu na poziomie zdania
2.6. Analiza dialogu

Rozdział 3: W obliczu narracji wielkich

3.1. Problem i pytania badawcze
3.2. Metoda badań
3.3. Wyniki
3.3.1. Studium pierwsze: standardy moralne wierzących i niewierzących
3.3.2. Studium drugie: filozofowie i klerycy wobec standardów moralnych
3.4. Podsumowanie

Rozdział 4: Narracje o miłości

4.1. Problem i pytania badawcze
4.2. Metoda badań
4.3. Wyniki
4.3.1. Studium pierwsze: rozwój schematu love story u nastolatek
4.3.2. Studium drugie: love story kobiet dojrzałych
4.3.3. Studium trzecie: córki, matki, babcie – transmisja schematu love story
4.4. Podsumowanie

Rozdział 5: Narracje o dziecku

5.1. Problem i pytania badawcze
5.2. Metoda badań
5.3. Wyniki
5.3.1. Studium pierwsze: opowieść o dziecku z zaburzeniami zachowania
5.3.2. Studium drugie: opowieść o dziecku z ADHD
5.3.3. Studium trzecie: opowieść o wychowaniu dziecka z ADHD
5.4. Podsumowanie

Rozdział 6: Narracje dla dziecka

6.1. Problem i pytania badawcze
6.2. Metoda badań
6.3. Wyniki
6.3.1. Studium pierwsze: uczenie empatii
6.3.2. Studium drugie: co zrobić, jak się coś zrobi źle
6.4. Podsumowanie

Rozdział 7: Jak się wrasta w kulturę

7.1. Wychowanie jako współuczestnictwo w kulturze
7.2. Dialog rodzice–dzieci. Charakterystyka relacji
7.3. Przekaz narracyjny w rozwoju regulacji podmiotowej

Bibliografia

Informacja o Autorce

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz