Człowiek jest istotą historyczna, ale też ponadhistoryczna, sięgająca swym umysłem sfery biologicznej, infrapsychicznej, jak też psychicznej oraz metapsychicznej i metafizycznej. Antropologia w szerszym rozumienia powinniśmy traktować jako wiedze o tym jak człowiek doświadcza rzeczywistości.

Fragmenty, spisy treści oraz recenzje pozycji, które ukazały się w serii Antropologia: