Spis treści

Sokrates nieznany – Jacek Sieradzan

Słowo wstępne

Część pierwsza: Sokrates − kwestie najczęściej dyskutowane

Rozdział 1: Źródła na temat Sokratesa

1.1. Wątpliwości co do charakteru materiału źródłowego i próby ich wyjaśnienia

1.2. Sokrates Platona

1.3. Sokrates Arystofanesa

1.4. Sokrates Ksenofonta

1.5. Sokrates Arystotelesa

1.6. Inne źródła na temat Sokratesa

1.7. Próby pogodzenia sprzeczności między źródłami

1.8. Wnioski

Rozdział 2: Procesy z oskarżenia o przestępstwo przeciw
religii w Atenach w V i IV wieku p.n.e.

Rozdział 3: Proces Sokratesa

3.1. Podstawy prawne oskarżenia i skazania Sokratesa

3.2. Oskarżyciele Sokratesa

3.3. Przyczyny procesu Sokratesa

3.4. Czy Sokrates był winien stawianych mu zarzutów

3.5. Postawa Sokratesa przed sądem: wyniosłość, słuszna duma, ironia
czy szczerość i obrona własnego wizerunku

3.6. Z jakich powodów Sokrates pragnął śmierci

3.7. Paradoksalne podejście Sokratesa do śmierci

3.8. Dlaczego Sokrates nie uciekł z celi śmierci

3.9. Opis śmierci Sokratesa

3.10. Wnioski

Rozdział 4: Daimonion Sokratesa

4.1. Bogowie i daimony

4.2. Daimōn tradycji a Daimonion Sokratesa

4.3. Czym jest Daimonion

4.4. Daimonion jako przejaw irracjonalnych tendencji (nie)świadomości
Sokratesa

4.5. Daimonion jako głos boga

4.6. Jeśli Daimonion był bogiem, to czy tym bogiem był Apollon

4.7. Daimonion jako rozum albo mózg

4.8. Irracjonalny głos a racjonalna refleksja

4.9. Sokrates jako „człowiek demoniczny”

4.10. Daimonion a szaleństwo

4.11. Daimonion jako oznaka związku Sokratesa z tradycją magiczną

4.12. Głos wewnętrzny innych ludzi

4.13. Wnioski

Rozdział 5: Wyrocznia Chajrefonta o Sokratesie

Rozdział 6: Sokrates jako sofista

6.1. Etymologie: filozofowie, mędrcy i sofiści

6.2. Kim byli sofiści

6.3. Sokrates jako sofista w Chmurach

6.4. Magia i tricksteryzm sofistów

6.5. Krytyka sofistów u autorów z IV wieku p.n.e.

6.6. Krytyka sofistycznych metod Sokratesa u autorów nowożytnych

6.7. Czy Sokrates był sofistą

Rozdział 7: Sokrates rewolucjonista. Między sceptycyzmem, racjonalizmem a nową teologią

7.1. Sceptycyzm Sokratesa

7.2. Sokrates — racjonalista czy teista

7.3. Rewolucja Sokratesa: utożsamienie religii z filozofią

7.4. Wnioski

Rozdział 8: Sokrates a pederastia antyczna

8.1. Problemy terminologiczne

8.2. Społeczne znaczenie pederastii

8.3. Prawne aspekty homoseksualizmu w Grecji

8.4. Homoseksualizm u autorów greckich od Platona do Plutarcha

8.5. Foucault i inni autorzy współcześni o pederastii
i (homo)seksualizmie Greków

8.6. Sokrates sanctus pederasta!

8.7. Wnioski

Część druga:
Sokrates a grecka tradycja religijno-magiczna

Rozdział 9: Sokrates Platona: między magią a ironią

9.1. Czym jest ironia

9.2. Czy Sokrates w ogóle posługiwał się ironią

9.3. Sokrates jest magiem, a nie ironistą: Fragmenty Menona (80AB), Charmidesa (155E–156A) i Uczty (215D–216B) nie są ironiczne

Rozdział 10: Sokrates a greckie stowarzyszenia religijne

10.1. Orfizm a pitagoreizm

10.2. Sokrates Arystofanesa i Platona: orfik czy pitagorejczyk

10.3. Thiasos i sympozjon

10.4. Czy Sokrates stał na czele prywatnego stowarzyszenia religijnego

10.5. Czy Akademia Platona była religijnym thiasos i jakie to ma
znaczenie dla sprawy Sokratesa

Rozdział 11: Sokrates w kręgu twórców nowych ruchów religijnych

11.1. Czy Sokrates był nauczycielem

11.2. Sokrates jako mistrz duchowy (guru)

11.3. Sokrates jako antyguru

11.4. Sokrates w kręgu twórców i reformatorów religii

11.5. Sokrates a Jezus

11.6. Sokrates a nowe ruchy religijne

11.7. Analogie między Sokratesem a twórcami nowych ruchów religijnych

11.8. Sokrates a Radżniś

11.9. Wnioski

Rozdział 12: Sokrates a reinkarnacja i medytacja

12.1. Pochodzenie greckiej nauki o reinkarnacji

12.2. Platon a reinkarnacja i prawo karmy

12.3. Sokrates a buddyzm

12.4. Quasi-indyjskie praktyki medytacyjne Pitagorasa i Empedoklesa

12.5. Sokratesa asceza, medytacja, odmienne stany świadomości
i moce psychiczne

12.6. Medytacja nad śmiercią: ćwiczenie filozoficzne czy praktyka jogiczna

12.7. Wnioski

Rozdział 13: Sokrates między charyzmą, sugestią a hipnozą

13.1. Co to jest hipnoza

13.2. Sugestia, autosugestia i inne hipnopodobne metody

13.3. Hipnoza i metody pokrewne a praktyki religijne typu szamańskiego

13.4. Sokrates: charyzma, sugestia i hipnoza jako formy wywierania
wpływu na innych

Zakończenie

Aneks

Datacja cytowanych autorów starożytnych

Wykaz skrótów

Bibliografia tekstów cytowanych

Indeks osobowo-rzeczowy

Informacja o Autorze

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz