Spis treści

Świadomość – Lech Ostasz

Słowo wstępne

I. Świadomość przedmiotowa, refleksyjna i samoświadomość
1. Najprostsze aktywności
2. Definicja i niektóre znamiona świadomości

II. Funkcje świadomości

III. O strukturze świadomości

IV. Świadomość uwikłana, zmieniona i oczyszczona,
czyli jej modalności
1. Modalność uwikłana
2. Modalność nieuwikłana bądź czysta
3. Świadomość w modalności zmienionej
4. Inne modalności i zależności między modalnościami

V. Stany świadomości
1. Określenie stanów świadomości i ich klasyfikacja
2. Stany codzienne
3. Stany przejściowe
4. Stany odmienne
5. Stany zaburzone
6. Zależności między stanami świadomości

VI. Techniki wywoływania stanów odmiennych

VII. O strukturze świadomości ciąg dalszy
1. Akty świadomości
2. Intencyjność, refleksyjność i samoświadomość

VIII. Zapośredniczanie świadomości i świadomość zapośredniczająca

IX. Kłopoty ze świadomością
1. Co przeszkadza świadomości i czemu świadomość przeszkadza?
2. Czy możliwa jest sztuczna świadomość?

X. Świadomość a podświadomość i to, co nieświadome
1. Próg świadomości
2. Podświadomość
3. To, co nieświadome
4. Uświadamianie – nieuświadamianie

XI. Świadomość i reszta człowieka oraz byt w ogóle
1. Świadomość a cielesność
2. Świadomość a intelekt, umysł, inteligencja i wola
3. „Ja” i tożsamość

XII. Co człowiek może robić ze swoją świadomością?
1. Szczeble świadomości
2. Zestaw technik

XIII. Zakres wpływu świadomości –
perspektywa ontologiczna

XIV. Kilka prawidłowości dotyczących aktywności
świadomości

XV. Uwarunkowania powstawania świadomości
1. Informacja a świadomość
2. Rola ewolucji i mózgu
3. Inne wyznaczniki
4. Udział wytworów świadomości w jej własnym rozwoju

Aneksy
1. Sposoby ujmowania, badania i interpretowania świadomości
2. Rola możliwości
3. Granice badania świadomości przez świadomość
4. Świadomość a mikroczasoprzestrzeń podmiotowa.
Świadomość czasowości
5. O polu świadomości
6. Na ile świadomość może być ujęta przez modele fizykalne?
7. Porządkowanie terminologii

Przypisy

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz