Złote myśli

fragment książki Budzenie dusz Elżbiety Bronikowskiej

Każdy z każdego wynika. Mamy w sobie każdy element osobowości drugiego człowieka. Możemy być zarówno królem, jak i żebrakiem, zbawcą lub mordercą, katem lub ofiarą, mędrcem lub głupcem, czarodziejem lub zaczarowanym. Możemy brać lub dawać. Tylko od naszej samoświadomości i dobrej woli zależy, którą część nas uruchomimy, jaką część z nas damy sobie i światu.

Pozwól sobie stanąć po słonecznej stronie życia

*

Szczęście – radość duchowa wynikająca z pełni poznania.

*

Uwierzyć w siebie to połowa sukcesu,
trwać w tym to druga połowa.

*

Każdy dzień jest dziełem tworzącym życie.

*

Co żyło przedtem, żyje teraz i żyje potem.

*

Niektóre chwile przechodzą w trwanie.

*

Nie ma tak doskonałej miłości,

której nie towarzyszyłyby jakieś opory.

*

Zło nieodłącznie towarzyszy dobru,

tak jak dobro nieodłącznie towarzyszy złu.

*

Partnerzy powinni być na tyle podobni, aby mogli

się zrozumieć, i na tyle różni, by mogli się uzupełniać.

*

Im częściej wchodzimy z kimś w interakcję,

tym bardziej tworzymy z nim energetyczne połączenia.

*

Myślenie według siebie ma tylko jedną stronę.

*

Jesteśmy przekonujący w tym, co mówimy, gdy słowa

pochodzą z naszych przemyśleń i doświadczeń.

*

Odkrywamy tylko to, co jest. To, co jest, istnieje

bez względu na to, co o tym myślimy i co mówimy.

*

Mając klucz, znajdę drzwi z pasującym do niego zamkiem.

*

Wolniej jedziesz, dokładniej zobaczysz.

*

Zjawiska pojmujemy tak, jak je rozumiemy.

Coś jest zawsze, gdy zapalisz świecę – zobaczysz.

*

Każda chwila jest ważna, bo jest.

*

Ważna jest ta przeszłość, która kształtuje teraźniejszość.

*

Życie jest jak bieg rzeki –
nie przyspieszysz go i nie zatrzymasz.

*

Nic nie można zmienić w tym, co było,

ale można to zaakceptować.

*

Los to przeznaczenie – to film, według fabuły

którego tworzy się nasze życie.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz