fragment książki
Lapidogramaty psychiatry
Andrzeja Jakubika

 

 

(…) Słowa-lapidusy opierają się próbom czasu, są „ciężkie” ze względu na wagę i „lekkie” ze wględu na odczucie ducha. Takich słów nie rzuca się na wiatr. Ale też zwykły wiatr ich nie pochwyci. Aby je pojąć czy jakoś się do nich zbliżyć, trzeba się przy nich zatrzymać, a niekiedy nad nimi, jak nad przydrożnym kwiatem, pochylić.

z przedmowy, Zenon Waldemar Dudek

Nawet ludzie nic nieznaczący też mają swoje znaczenie.

*

Nonsens i bezsens różnią się nie tylko przedrostkiem.

*

Nie należy mylić poczucia humoru
z umiejętnością opowiadania
dowcipów: pierwsze jest darem
wrodzonym, drugie – zdolnością nabytą.

*

Istotą poczucia humoru jest autoironia.
Kobiety to istoty przebiegłe, niewierne, zawistne, zazdrosne, okrutne, przewrotne, sprzedajne, niebezpieczne…
I za to właśnie je kochamy.

*

Przemawiając w czyimś imieniu, musisz mieć listy uwierzytelniające.

*

W nauce konstruktywna krytyka jest nastawiona na rozwiązanie problemu, krytyka destruktywna – na ukaranie autora.

*

Nie pogłębiajmy płytkich umysłów!

*

Tanio odsprzedam samopotwierdzające się hipotezy.
Wielu naukowców myli falsyfikację hipotez z fałszowaniem wyników ich weryfikacji.

*

Im więcej łatwych sukcesów, tym mniej zostaje ambicji.

*

W dzieciństwie był uważany za
genialnego gówniarza, obecnie
za gównianego geniusza.

*

Miłość to spółka z ograniczoną
świadomością.

*

Szczęśliwi ci, którym myśli same
przychodzą do głowy.
Kobieta jest zawsze przeszłością
mężczyzny, nigdy jego przyszłością.

*

Wyścigi konne – miejsce, gdzie bomba leci w górę.

*

Są cierniste drogi, które prowadzą także na manowce.

*

Wiedza jest zdradliwą pożywką: jedni dzięki niej się rozwijają, inni –
karłowacieją.

*

Wytyczając wspólne drogi, dla
pewności zachowajmy jednak własne
wydeptane ścieżki.

*

Weź się w garść, ale zbyt mocno jej
nie zaciskaj.

*

Głód wrażeń występuje w biedzie emocjonalnej.

*

W naszym świecie nie tylko liczby
są bezwzględne.

*

Istnieje konieczność sprywatyzowania kolei losu.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz