Spis treści

Podróż Bartolomeo – Cezary Żechowski

*** (Książę Badenii chory…)
Podróż Bartolomeo
*** (Łagodne wzgórza zalane słońcem…)
*** (Wuju Cessare – …)
*** (Konstrukcja jest prosta…)
*** (Smutek?…)
*** (Natychmiast wstałem…)
*** (Otóż to, hrabio…)
Podróż do środka ziemi
Święty
Krzysztof Kolumb
Albrecht Dürer
Opowieść rajcy miejskiego pana Diego de Rochez
Wieści
*** (Przeminęła wiosna…)
*** (powiedzieć kocham…)
*** (Odejść od siebie…)
*** (I tak zbliżało się do jesieni…)
Bartolomeo na dworze księcia Ludwika
Rok Platoński
Poemat gnostycki
Cień
Anima. Animus
Wielka Matka
Stary Mędrzec
Jaźń

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz