Spis treści

Fenomen Junga – red. Krzysztof Maurin, Alina Motycka

Przedmowa – Krzysztof Maurin

Część pierwsza: Jung – biografia i źródła koncepcji

Jerzy Prokopiuk – Freud a Jung. Pogadanka subiektywna
Krzysztof Maurin – Myśliciele kręgu Eranosa – Jung, Pauli, Corbin
Mirosław Piróg – Jung okiem krytyka
Piotr Piotrowski – Jung i astrologia
Zenon Waldemar Dudek – Autonomia nieświadomości. Fenomen snów Junga
Czesław Dziekanowski – Początek mądrości

Część druga: Na tropach myśli Junga

Zofia Rosińska – Jaźń i poczucie sensu
Henryk Paprocki – Jung i teologia
Czesław S. Nosal – Czas i typy psychologiczne – próba retrospekcji
Piotr K. Oleś – Kryzys „połowy życia” – interpretacja i inspiracje K.G. Junga
Andrzej Jakubik – Kontrowersje wokół osobowości pogranicznej (borderline)

Część trzecia: Kulturotwórczy model człowieka

Alina Motycka – Fenomen Junga a dylematy kultury współczesnej  (szkic filozoficzny)
Jerzy Tomasz Bąbel – Psychologiczne źródła wiary w reinkarnację
Krzysztof Dorosz – Integracja Cienia i Stara Etyka
Jerzy Prokopiuk – O wybaczaniu i wybaczeniu

Część czwarta: Psychologia Junga a świat kultury współczesnej (dyskusja)

Moderator: Alina Motycka
Zenon Waldemar Dudek – Freudowska i Jungowska psychologia kultury – konflikt i dialog
Mirosław Piróg – Pytanie skierowane do XXI wieku
Henryk Waniek – Czy Jung pomoże sztuce?
Tadeusz Kobierzycki – Impresja na temat twórczości – estetyka i teoria Junga
Czesław Dziekanowski – Twórczość i nieświadomość
Andrzej Pankalla – O spotkaniu kwadratu z kulą. Jung po polsku
Karol Gustaw Jung. Myśliciel przełomu (Zenon Waldemar Dudek)

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz