Spis treści

Wymiary snów – Ole Vedfelt

Przedmowa do wydania polskiego
Przedmowa do wydania duńskiego

Rozdział I: Freud i neofreudyści. Spojrzenie Freuda na sny
Rozdział II: Jung i neojungiści
Rozdział III: Sny a styl życia na jawie
Rozdział IV: Egzystencjalna i fenomenologiczna interpretacja snów
Rozdział V: Praca nad snami ukierunkowana na przeżycie
Rozdział VI: Laboratoryjne badanie snu i marzeń sennych
Rozdział VII: Sny a ciało
Rozdział VIII: Sny a parapsychologia
Rozdział IX: Ezoteryczne rozumienie snów
Rozdział X: Sny a przeżycia okresu porodowego
Rozdział XI: Sny a techniki poszerzania świadomości
Rozdział XII: Sny a psychozy
Rozdział XIII: Sny a społeczeństwo
Rozdział XIV: Inne kierunki i metody
Rozdział XV: Wielowymiarowa interpretacja marzeń sennych

Literatura
Indeks terminów
Indeks nazwisk
Ilustracje
Bibliografia ważniejszych prac w języku polskim

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz