Spis treści

Filozofowie i mistycy – Jerzy Kolarzowski

Rozdział 1: Mistyka,
neoplatonizm, teodycea
1.1. Pomiędzy manicheizmem a neoplatonizmem
1.2. Neoplatońska myśl filozoficzno-religijna
1.2.1. Pseudo-Dionizy Areopagita
1.2.2. Maksym Wyznawca
1.2.3. Jan Szkot Eriugena
1.2.4. Joachim z Fiore
1.2.5. Mikołaj z Kuzy
1.3. Neoplatonizm, teodycea i ezoteryka

Rozdział 2: Filozoficzna antygnoza: Dawid z Dinant
2.1. Wizja i herezja
2.2. Filozofia materii i immaterii
2.3. Filozofia świadomości
2.4. Postmodernizm i
„odwrócenie gnostyczne”

Rozdział 3: Wspólnota Braci
Polskich
3.1. Bracia Polscy – ewolucja
historyczno-ideowa

3.2. „Czarny” i „biały” mit

3.3. Psychologia historyczna

Rozdział 4: Mistyczne drogi
muzyki
4.1. Muzyka ponad kulturami

4.2. Muzyka europejska a
pitagoreizm

4.3. Muzyczna droga do
objawienia – trzeci dźwięk

4.4. Niemożliwość ciszy

Rozdział 5: Neoplatońskie
implikacje współczesności
5.1. Psychologiczne odrodzenie

5.2. Przesłania duchowe i
kultura współczesna

Bibliografia
Legenda
Posłowie: Religijna osobowość
naszych czasów (Zenon Waldemar
Dudek)

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz