Myślą Junga inspirują się badacze z wielu dziedzin. Jego idee są obecne w psychologii, psychoterapii, filozofii, w kręgach literackich, artystycznych. Pomagają one lepiej pojąć dylematy współczesnej cywilizacji, kultury, religii, sferę ducha.
W tej serii publikujemy nowe opracowania psychologicznych, antropologicznych, filozoficznych, kulturowych i duchowych zagadnień, które podejmują badacze sięgający do oryginalnej myśli Junga lub jego następców.

Fragmenty, spisy treści oraz recenzje pozycji, które ukazały się w serii Inspiracje Jungowskie: