Spis treści

Inspiracje Jungowskiered. Marek Adamiec, Filip Białecki, Kasper Czech

Słowo wstępne (Marek Adamiec)

Psychologia jungowska a metafory człowieka: inspiracje (Marek Adamiec)
Synchroniczność – panpsychiczna wizja rzeczywistości (Mirosław Piróg)
Teoria psychologiczna a archetypowe podstawy psychoterapii (Zenon Waldemar Dudek)
Życie jest snem – wstęp do Jungowskiej analizy snu (Aleksandra Szczepaniak)
Neurobiologia a analiza marzeń sennych. Spotkanie nauk przyrodniczych i humanistyki (Kasper Czech)
Zdrowe funkcjonowanie: próba określenia na gruncie psychologii Jungowskiej (Agnieszka Usidus)
Funkcjonowanie symboliki Jungowskiej w Solaris Stanisława Lema (Filip Białecki)

Jung a joga kundalini (Mirosław Piróg)

Rudolf Steiner i Carl Gustav Jung (Jerzy Prokopiuk)

Osiem dowodów na nieistnienie „ja” (Ryszard Kulik)

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz