Spis treści

Symbolika JaźniAndrzej Kuźmicki

 

Wstęp

Część pierwsza:
POJĘCIE JAŹNI.
WSTĘPNA DEFINICJA ANALITYCZNA

Rozdział 1: Źródła koncepcji i stanowisko
badawcze Junga
Rozdział 2: Dusza – psyche – Jaźń. Terminy i relacje
Rozdział 3: Duch
Rozdział 4: Jaźń
Rozdział 5: Archetyp i doświadczenia archetypowe

Część druga:
SYMBOLIKA ARCHETYPU JAŹNI

Rozdział 6: Chrystus jako symbol Jaźni
Rozdział 7: Czwórca
Rozdział 8: Symbole liczbowo-geometryczne
Rozdział 9: Symbolika alchemiczna Jaźni
Rozdział 10: Symbolika gnostycka Jaźni
Rozdział 11: Jungowski integrujący schemat kwaternaryczny

Część trzecia: OBRAZOWANIE PROCESU INDYWIDUACJI NA PRZYKŁADZIE ALCHEMICZNEGO OPUS MAGNUM

Rozdział 12: Proces alchemiczny, czyli opus magnum
Rozdział 13: Podstawa procesu przemiany
Rozdział 14: Personifikacje przeciwieństw
Rozdział 15: Proces przemiany
Rozdział 16: Droga ku unus mundus

Część czwarta: DOŚWIADCZENIE PIERWOTNE JAŹNI

Rozdział 17: Doświadczenie pierwotne Jaźni

Zakończenie
Apendyks: Mit Walentyński
Posłowie (Zenon Waldemar Dudek)

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz