Naród karmi się wyobraźnią, którą nieustannie kształtuje słowo literackie; słowo, któremu stawia się coraz trudniejsze zadania – ma ono mówić prawdę i usidlać fantazję, ma uczyć i budzić wątpliwości, czy dobrze znamy siebie, czy wiemy skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy.

Obrazy literackie ożywają w zbiorowej wyobraźni. Wyczarowane słowem postaci bohaterów potrafią naśladować mitologicznych herosów, jak też wielkie zdarzenia naszej historii.

Fragmenty, spisy treści oraz recenzje pozycji, które ukazały się w serii Literacka:

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz