Spis treści

Magnez. Pierwiastek energii – Henryk Dudek

Przedmowa – prof. dr hab. Andrzej Polubiec

I. Pierwiastki a zdrowie

Znaczenie pierwiastków
Biopierwiastki – pierwiastki życia
Funkcje pierwiastków
Mikroelementy i makroelementy
Magnez – makropierwiastek życia
Pierwiastki toksyczne
Styl odżywiania a zdrowie

II. Medycyna ortomolekularna

Zasady i cele medycyny ortomolekularnej
Choroby cywilizacyjne a medycyna ortomolekularna

III. Analiza profilu pierwiastków

Istota badania włosów
Cel i znaczenie badania włosów
Badanie włosów a badanie krwi na zawartość
pierwiastków
Wnioski z analizy profilu pierwiastków
Badanie włosów a magnez

IV. Znaczenie magnezu w fizjologii

Rozmieszczenie magnezu w organizmie
Znaczenie biochemiczne magnezu
Magnez a wytwarzanie energii
Magnez a metabolizm
Magnez a hormony
Magnez a witamina B6
Magnez a inne pierwiastki
Magnez a czynność narządów i układów

V. Magnez a zdrowie

Ocena zawartości magnezu w organizmie
Bilans magnezu a niedobór magnezu
Nadmiar magnezu
Profilaktyczne zastosowanie magnezu
Magnez a uzębienie
Magnez a płeć
Magnez a mężczyzna
Magnez a sport
Magnez a długowieczność

VI. Magnez a odżywianie

Magnez w produktach spożywczych
Magnez a używki
Magnez a gleba

VII. Magnez w leczeniu chorób

Niedobory magnezu a zaburzenia gospodarki
magnezowej
Lecznicze wskazania do stosowania magnezu
Magnez w chorobach serca i naczyń
Magnez a cukrzyca
Magnez a choroby przewodu pokarmowego
Magnez a astma
Magnez a osteoporoza
Magnez a schorzenia neurologiczne
Magnez a zespół przewlekłego zmęczenia
Magnez a uzależnienie od alkoholu
Magnez a nowotwory
Magnez a inne stany patologiczne

VII. Magnez w praktyce klinicznej

Niepowodzenia w leczeniu magnezem

VIII. Preparaty magnezowe

Preparaty selektywne a preparaty złożone
Wybór preparatu magnezowego
Wchłanianie i wydalanie magnezu
Zasady leczenia magnezem
Produkty spożywcze zawierające pierwiastki
niezbędne (biopierawiastki)
Słownik podstawowych terminów z zakresu medycyny ortomolekularnej i gospodarki magnezowej
Od wydawcy
Bibliografia

Informacja biograficzna o Julianie Aleksandrowiczu

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz