Spis treści

Człowiek wewnętrzny a epistémeAlina Motycka

Nota autorska
Wprowadzenie: Człowiek wewnętrzny

Część I. Archetypowe źródła wiedzy i poznania

1. Filozofia nauki a psychologia obiektywna
Carla Gustava Junga
2. Czasowy i pozaczasowy wymiar archetypu
3. Filozofia nauki a problem intuicji

Część II. Poznanie naukowe a metafizyka

4. Czynności poznawcze w nauce a epistemologia
5. Rozważania dotyczące statusu teorii naukowej
6. Metafizyka w oczach filozofa nauki

Część III.
Racjonalizm a świadomość mityczna

7. Relatywność wiedzy a relatywizm kulturowy
8. Czy nauka jest demokratyczna?
9. Spory filozoficzne o racjonalność nauki

Appendix

10. Hipotetyczność a oczywistość
11. Kulturowe zakorzenienie nauki

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz