Spis treści

Psychoanaliza Freuda po stu latach – Kazimierz Pajor

Przedmowa: Rekonstrukcja stylu myślenia twórcy psychoanalizy (Czesław S. Nosal)

Wprowadzenie

Rozdział 1. Tło historyczne
1.1. Nurty filozoficzne
1.2. Ekspansyjny rozwój nauk przyrodniczych
1.3. Początki psychologii
1.4. Leczenie chorób psychicznych – psychiatria

Rozdział 2. Bezpośrednie uwarunkowania narodzin psychoanalizy
2.1. Elementy tradycji biologicznej w psychoanalizie
2.2. U źródeł psychoanalizy

Rozdział 3. Aparat psychiczny – model biologiczny
3.1. Szkic psychologii dla neurologów
3.2. Budowa aparatu: neurony, energia i zapory
kontaktowe
3.3. Bodźce zewnętrzne i wewnętrzne
3.4. Świadomość i ego
3.5. Ból jako kategoria jakościowa
3.6. Pamiêæ
3.7. Zasada bezwładności

Rozdział 4. Model metapsychologiczny – topografia i struktura
4.1. System nśw – nieświadomośæ
4.2. System pśw – przedświadomość
4.3. System św – świadomość
4.4. Popędy i libido
4.5. Koncepcja strukturalna

Rozdział 5. Dynamiczny wymiar modelu metapsychologicznego
5.1. Instancja cenzury
5.2. Mechanizm wyparcia
5.3. Zasady funkcjonowania
5.4. Koncepcja procesu psychicznego

Rozdział 6. Kompleks Edypa jako centralne zagadnienie w psychoanalizie
6.1. Klasyczna koncepcja kompleksu Edypa
6.2. Kompleks Edypa według innych klasyków psychologii głębi
6.3. Znaczenie kompleksu Edypa w psychoanalizie

Rozdział 7. Teoria kompleksu Edypa
w świetle badań empirycznych
7.1. Przegląd wcześniejszych badań
7.2. Najnowsze badania empiryczne
7.3. Wnioski i uwagi krytyczne
7.3.1. Wnioski
7.3.2. Uwagi krytyczne

Rozdział 8. Problem naukowości psychoanalizy
8.1. Psychoanaliza jako nauka empiryczna
8.2. Koncepcja doświadczenia klinicznego
8.3. Materiał kliniczny
8.4. Sytuacja kliniczna – aspekt terapeutyczny
i teoriopoznawczy
8.5. Poznawcza wartość klinicznej oczywistości – konsekwencje
8.6. Psychoanaliza jako hermeneutyka głębi
8.7. Ocena dotychczasowego stanu dyskusji

Zakończenie
Bibliografia
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz