Spis treści

Ruch myśli – Zofia Rosińska

 

Wstęp: Filozofia nasączona życiem…
Wierność w pytaniu
Kłamstwo jako parodia aktu stworzenia
Janusowe oblicze wyrzeczenia
Przygodność aksjologiczna. Esej o niemocy
Aksjologiczne konsekwencje estetyzacji
Aporie egzystencji
Jaźń i poczucie sensu
„Cymbał brzmiący”, czyli czym jest miłość – uczuciem, pasją
czy namiętnością?
Metafory pamięci
Doświadczenie mnemiczne, czyli fenomen pamięci
według Zygmunta Freuda
Kinderszenen. Nachträglichkeit
Pragnienie powrotu, czyli zmęczenie profanum
Egzystencja otwarta ku światu
Odpryski doświadczenia mistycznego
W poszukiwaniu europejskości
Rozświetlanie życia, czyli filozofia kultury Leszka Kołakowskiego
Ogląd kształtujący
Obecność intuicji
Przemiany świadomości estetycznej: od prometeizmu
do samowiedzy
Leopold Blaustein – model doświadczenia estetycznego
Dwa spojrzenia: Malraux i Morawski
Psychoterapia i filozofia
Psychoterapia – graniczny przypadek hermeneutyki

Bibliografia
Legenda

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz