Nasze wydawnictwo promuje wiedzę interdyscyplinarną adresowaną do środowisk akademickich i naukowych. Rozwijając swoją działalność, podejmuje też zagadnienia praktyczne przydatne w życiu codziennym, zwłaszcza związane z rozwojem cywilizacji i nowych technologii. Książki publikowane w tej serii mają uzmysłowić służebną funkcję wiedzy i nauki, a zwłaszcza psychologii, socjologii, medycyny, filozofii, wobec zwykłego człowieka. Dziś jesteśmy coraz bardziej uwikłani w nowe technologie, ulegamy magii reklamy i mediów, tracimy poczucie realności i sensu życia, goniąc za tym, co chwilowe. Nasze poradniki mają skierować uwagę czytelników zarówno na zagrożenia dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego, sposoby ochrony przed nimi, jak też możliwości dbania o pełnię zdrowia i budowania osobistego szczęścia w warunkach, w jakich przyszło nam żyć.

Fragmenty, spisy treści oraz recenzje pozycji, które ukazały się w serii Poradniki:

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz