Spis treści

Poszukiwanie źródeł kreatywności – Czesław Dziekanowski

Psychoanaliza w gabinecie i w humanistyce
Wgląd
Dialog jako forma rozumienia w psychoanalizie
Klątwa Narcyza
Oniryczny wymiar Tańca z nieświadomością
Maslow i Rogers o samorealizacji
Samorealizacja a teoria dezintegracji pozytywnej
Trening interpersonalny
Początek mądrości
Psychoanaliza na kanapie teoretyka literatury
Tułaczka nieświadomych pragnień Joyce’a
Eco, kicz XX wieku
Związek psychoterapii z twórczością artystyczną
Psychoanaliza twórczości wczesnego Myśliwskiego
Zmiana a tożsamość twórcy
Doświadczenie śmierci a literatura
Melancholijne posłowie
Tragedia narodu polskiego w ujęciu psychoanalitycznym
Rozszerzanie świadomości – wgląd poprzez literaturę

Bibliografia
Legenda
Nota o Autorze

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz