Spis treści

Krytyka literacka i psychoanaliza – Marek Lubański

Wprowadzenie

Rozdział 1: Mickiewicz i śmierć. Próba psychoanalizy
Stanisław Marcus, Karol Klein, Jean-Charles Gille-Maisani
Romantyczny strumień świadomości
Zwierciadło i śmierć
„Ujście falom śmierci”

Rozdział 2: Psychoanaliza „śladów tłumacza”

Rozdział 3: Sen w Dreźnie Mickiewicza w ujęciu Freudowskim
Wiersz-sen
Prekursorstwo Blütha
Psychoanaliza Mickiewiczowskiego poczucia winy

Rozdział 4: O seksualności mężczyzny na przykładzie poematu W Szwajcarii Słowackiego
„Wyobraźnia erotyczna”
Baley wobec tradycji badawczej
Historia Endymiona
Pomiędzy czułością a zmysłowością

Rozdział 5: Psychoanaliza przejęzyczenia w Anhellim Słowackiego

Rozdział 6: Czy Słowacki cierpiał na kompleks
Edypa?
W Polsce i w Nowym Jorku
Recepcja książki Bychowskiego: Juliusz Kleiner i Stefan Szuman
Metoda Bychowskiego
Psychoanaliza i oponenci
Kompleks Edypa
Król Edyp, Hamlet, Bracia Karamazow
Rywalizacja z ojcem
Fiksacja na osobie matki

Rozdział 7: Twórczość Żeromskiego w świetle Psychoanalizy
Osobowość twórcza
Perseweracyjność, synestezyjność, wzruszeniowość
Żeromski, czyli „dalej aktualne”
Udział nieświadomych tendencji
Infantylizm osobowości czy kompleks Edypa?
Polemiści Baleya
Prawdziwa miłość Judyma
***

Rozdział 8: Bruno Schulz o Cudzoziemce Kuncewiczowej i Ferdydurke Gombrowicza
Zawiedziona miłość, niespełnione ambicje artystyczne czy obcość etniczna?
Zawiedziona miłość, czyli Bruno Schulz o Cudzoziemce
„Maczuga dzikusa w rękach Europejczyka”
Strategia psychoanalityczna Brunona Schulza
Neurotyczna osobowość Róży
Kuncewiczowa i psychoanaliza
Gombrowicz, Freud, Marks, czyli „ujawnić to, co ukryte”

Rozdział 9: Psychoanaliza w eseistyce polskiej. Witkacy, Miciński, Stempowski
Czy społeczeństwo polskie powinno się „spsychoanalizować”?
Piekielna podróż Micińskiego
Ulisses jako próba psychoanalizy stosowanej

Zakończenie

Aneks: „Umarł Marks, niech żyje Freud?”. Psychoanaliza a sprawa polska
„Kompromitująca luka polskiej inteligencji”
O kulturze, która utraciła swój Cień
Literatura i psychoanaliza w Polsce po 1989 roku

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz