Spis treści

Psychologia kulturyZenon Waldemar Dudek, Andrzej Pankalla

Przedmowa do wydania drugiego

Słowo wstępne: Od psychologii integralnej do psychologii transkulturowej

Część pierwsza:
DOŚWIADCZENIA GRANICZNE

Wprowadzenie

Rozdział 1: Neo i Psyche. Perspektywa psycho-kulturowa
Rozdział 2: Klementyna i Max – historia związku
Rozdział 3: Psychologie kulturowe? 1,8 % człowieka
Rozdział 4: Nie ma nas? Idee i doświadczenia graniczne
Rozdział 5: Papryka myśli niedialogowo? Psycho-kulturowy interfejs
w koncepcji J.M. Fericgli

Rozdział 6: Zielone mrówki i „ja”. Reautoryzacja mitu personalnego

Część druga:
DOŚWIADCZENIA TRANSKULTUROWE

Rozdział 7: Od uniwersum mitologicznego do transkulturowego
wymiaru psyche

Rozdział 8: Neopsychologia, archetypy, transkulturowość

Rozdział 9: Świadomość graniczna a nieświadomość kulturowa
Rozdział 10: Tożsamość graniczna a doświadczenia transkulturowe

Rozdział 11: Psychologiczny język kultury

Rozdział 12: Psyche i Cień. Kulturowy kontekst doświadczeń granicznych

Rozdział 13: Autonomia i tożsamość. Konfrontacja bohatera ze smokiem

Rozdział 14: Transformacja stanów granicznych psyche.
Transkulturowy wymiar terapii

Epilog: Homo culturalis XXI

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz