Spis treści

Psychoanalityczne wykładnie mitu – Ilona Błocian

Wstęp
Część pierwsza: Mit i psychoanaliza
Rozdział 1: Idea nieświadomości a mit. Filozoficzne i psychoanalityczne wykładnie mitu
Rozdział 2: „Odkrycie mitu” i wybrane współczesne jego ujęcia

Część druga: Mit i antropologia psychoanalityczna
Rozdział 3: Specyfika psychoanalitycznych ujęć mitu
Rozdział 4: Energetyka procesów nieświadomych
i hermeneutyka nieświadomości
Rozdział 5: Mit a nieświadomość 113

Część trzecia: Mit i życie psyche
Rozdział 6: Wprowadzenie do interpretacji mitu
Rozdział 7: Symbole przemiany Junga − brama ku mitowi
Rozdział 8: Fantazja jako pomost między światem
zewnętrznym a wewnętrznym

Część czwarta: Mit i archetypy
Rozdział 9: Figury mitu w religii chrześcijańskiej
Rozdział 10: Mit w hermeneutyce tekstów orientalnych
Rozdział 11: Figury mitu w alchemii. Misterium królewskie
Rozdział 12: Mity gnostyckie w dziełach Junga
Rozdział 13: Sen i mit. Jungowskie interpretacje motywów mitologicznych w snach
Rozdział 14: Wpływ koncepcji Junga na wybrane ujęcia mitu

Część piąta: Mit i wymiar społeczny
Rozdział 15: Zapomniany język symboliczny
Rozdział 16: Idea matriarchatu − Wielka Bogini
Rozdział 17: Nadzieja, utopia i „nowy człowiek”

Część szósta: Mit w przekroju badań
Rozdział 18: Zarys filozoficznych ujęć mitu
Rozdział 19: Wybrane współczesne badania nad mitem i ich dialog
z psychoanalizą
Zakończenie. Nieświadome i mit w psychoanalizie
Bibliografia źródłowa
Bibliografia pozostała
Indeks osobowy
Indeks rzeczowy

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz