Natura i kultura to dwa organizmy, którymi żywi się człowiek. Kultura oderwana od natura – umiera, ale też natura, zrywając więzy z kulturą, degraduje się, dziwaczeje, popada w chaos i chyli się ku upadkowi. Stawiając pytania o kulturę, zadajemy sobie trud poznania duchowych korzeni ludzkości, społeczeństwa, narodu, pokolenia, rodziny i pojedynczego człowieka. Wiedza o kulturze, jej zrozumienie, to ważne wyzwanie dla każdego z nas na progu XXI wieku.
Słowo „kultura” pochodzi od terminu „kult”, oznaczającego pielęgnowanie mitu i rytuału poświęconego bogom. Jest też pokrewne “kultywowaniu” i słowom opisującym uprawę gleby (kultywacja, rekultywacja). Wśród pytań o kulturę musimy więc trafić na kwestie, co jest macierzą, glebą naszej kultury, i jak tę glebę uprawiamy.

Fragmenty, spisy treści oraz recenzje pozycji, które ukazały się w serii Pytania o Kulturę:

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz