Spis treści

Doświadczenia graniczne i transkulturowe – red. Zenon Waldemar Dudek

 

Część pierwsza
Świadomość, idee, społeczeństwo

Najpiękniejsza porażka rozumu, czyli teodycea według Leibniza – Mirosław Piróg

Negatywne i afirmatywne pierwiastki myślenia mistycznego – Tadeusz Kobierzycki

Numinosum jako uczucie archetypowe – Kazimierz Pajor

Dzieciństwo w cyberspołeczeństwie abstrakcyjnych wartości – Tomasz Olchanowski

Część druga
Transformacje i wartości

Poczucie zranienia jako doświadczenie graniczne – Bogna Szymkiewicz

Zranienie zranionego uzdrowiciela – Sławomir Murawiec

Doświadczenia graniczne Hioba – Zenon Waldemar Dudek

Na granicy Cienia: misterium tazijji – Ewa Machut Mendecka

Likwidacja szpitala psychiatrycznego w Chełmie Lubelskim – Tadeusz Nasierowski

Doświadczenie śmierci a literatura – Czesław Dziekanowski

Część trzecia

Kultura i natura

Doświadczenia graniczne wojownika – Jerzy Tomasz Bąbel

Bycie poza egzystencją – Jacek Sieradzan

Szamańska moc kobiet i uzdrawianie świata – Tanna Jakubowicz

Historia o rozpustnym Chorezmijczyku i ponętnym oguzyjskim gołowąsie – Paweł Fijałkowski

Spotkania kultur – symbole i archetypy w narracjach – Krystyna Węgłowska Rzepa

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz