Psychoterapia jest młodym wynalazkiem naszych czasów. Do jej popularyzacji znacznie przyczyniła się psychoanaliza i inne kierunki psychologii głębi. Wielość nurtów psychoterapii może być poczytywana za słabość tej dyscypliny służącej praktyczną pomocą człowiekowi w jego życiowych kryzysach. Jest ona jednak cennym źródłem zrozumienia złożoności człowieka, gdyż rozwija się na pograniczu dwu ważnych, samodzielnych gałęzi naukowych: psychologii i medycyny.
Poprzez psychologię różne ścieżki psychoterapii prowadzą do filozoficznych nauk humanistycznych, a poprzez medycynę do nauk przyrodniczych. Seria prezentuje poszukiwania integracji wiedzy psychoterapeutycznej oraz wkład różnych kierunków psychoterapii w głębsze poznanie osobowości człowieka od ciała i uczuć po rozum i sferę ducha.

Fragmenty, spisy treści oraz recenzje pozycji, które ukazały się w serii Ścieżki Psychoterapii:

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz