Spis treści

Psychoterapia filozoficznaLech Ostasz

 

Wprowadzenie
Rozdział 1: Niektóre zasady psychoterapii filozoficznej

Rozdział 2: Stanowiska historyczne
2.1. Jak filozofowie greccy i rzymscy uprawiali psychoterapię filozoficzną?
2.2. Czego nauczali starożytni filozofowie o emocjach i uczuciach?
2.3. Elementy psychoterapii filozoficznej okresu rzymskiego
2.4. Motyw losu i inne motywy
2.5. Model człowieka wywodzący się od greckich filozofów a obiegowy model współczesny

Rozdział 3: Ogólne postępowanie mentaloterapeutyczne
3.1. Antropologia filozoficzna
3.2. Epistemologia
3.3. Ontologia
3.4. Logika i metodologia
3.5. Etyka
3.6. Estetyka
3.7. Filozofia życia i światopogląd
3.8. Metafizyka

Rozdział 4: Niektóre środki, reguły i techniki
4.1. Częściowe oczyszczanie umysłu
4.2. Umiarkowanie
4.3. Ćwiczenie się w umiejętnościach mentalnych i rady mentaloterapeuty
4.4. Oddziaływanie na umysł
4.5. Wykrywanie mentalno-psychicznych leitmotywów

Rozdział 5: Neutralność, pozytywność i negatywność doświadczeń oraz ich interpretacja

Rozdział 6: Mentalne parazaburzenia

Rozdział 7: Praca nad rozumem a medytacja

Rozdział 8: Ludyczność i elementy rytualne
8.1. Ludyczność i śmiech refleksyjny
8.2. Sympozjon

Rozdział 9: Związek między rozumieniem a szczęściem

Rozdział 10: Dyskusja z innymi stanowiskami

Uwagi o literaturze

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz