Spis treści

Psychopatologia a religia – Damian Janus

 

Przedmowa – Zenon Waldemar Dudek
Od Autora

Rozdział 1: Patologia psychiki a religia

1.1. Epistemologiczne podstawy zagadnienia
1.2. Psychoterapeutyczna metoda badań i hermeneutyka
1.3. Pierwiastki religijne w psychopatologii

Rozdział 2: Religia jako nerwica, nerwica jako religia

2.1. Nerwica a religia
2.2. Nerwica natręctw – niezgoda na doczesność
2.3. Gdy świat atakuje (przypadek Andrzeja)
2.4. Zniewolony przez Boga (przypadek Krzysztofa)

Rozdział 3: Dziecko, rodzic, Bóg

3.1. Rodzice ziemscy a opiekunowie niebiescy
3.2. Ojciec, Bóg, szatan (historia Joanny)

Rozdział 4: Patologiczna próba przebóstwienia

4.1. Anorexia nervosa
4.2. Archetyp izolowanego ja – atraktor anoreksji
4.3. Pokarm – popęd – struktura self
4.4. Lęk psychopatologiczny a lęk egzystencjalny

Rozdział 5: Psychoza, narcyzm, Bóg

5.1. Wymiary schizofrenii – mesjanizm, rozszczepienie
i coincidentia oppositorum
5.2. Narcyzm a schizofrenia
5.3. Prawda urojeń
5.4. Geneza i struktura odczuć schizofrenicznych
5.5. Funkcja spostrzegania a strukturowanie osobowości
5.6. Sąd i Bóg (przypadek Dominiki)
5.7. Niebo i piekło (przypadek Anny)

Rozdział 6: Psychologia opętania demonicznego

6.1. Problem teologiczny, psychopatologiczny czy pytanie
o conditio humana?
6.2. Pseudoopętanie (przypadek Anety)
6.3. Opętanie (przypadek Renaty)

Rozdział 7: Duchy, dusza, nieśmiertelność

7.1. Duchy zmarłych i patologiczny kult przodków
7.2. Autodestrukcja. Fantazmaty mocy, nieśmiertelności
i opieki
7.3. Czy istnieje dusza?
7.4. Patologia – gra przeciw życiu-ku-śmierci
7.5. Silniejsza niż Bóg (przypadek Agaty)

Zakończenie
Bibliografia

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz