Człowiek jest istotą społeczną, należy do zbiorowości narodowej, religijnej, lokalnej, tworzy związki ideowe, organizacje polityczne, zawodowe, charytatywne, biznesowe. W dobie Internetu powstają społeczności wirtualne. Jak pokazuje historia, życie społeczne, tak jak życie psychiczne, nie znosi pustki – wypełniają go różne znaczenia, wzorce i systemy organizacyjne. Socjologia, psychologia i antropologia społeczna, politologia, etyka i inne nauki ukazują zachowanie człowieka na tle zbiorowości.
Organizacje plemienne, systemy klas społecznych, respektowanie praw jednostki i alternatywnych ugrupowań, tradycja lokalna, religie uniwersalistyczne, władza totalitarna czy demokratyczna, choć tworzą się w różnych warunkach, wyrażają powszechne dążenie człowieka do nadania uporządkowanej formy życiu społecznemu. W serii tej publikowane są książki, które opisują problemy życia społecznego w szerokiej, interdyscyplinarnej perspektywie, jak też podejmujące konkretne, wybrane zagadnienia socjologiczne.

Fragmenty, spisy treści oraz recenzje pozycji, które ukazały się w serii Społeczeństwo:

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz