Spis treści

Potencjalność – Byt – Chaos – Nicość – Lech Ostasz

 

Słowo wstępne

Część pierwsza: Czym jest i po co jest
metafizyka?

Część druga: Powstawanie bytu – wielkie procesy jego aktualizowania i strukturyzowania
I. Pytanie o początek
II. Międzytrwanie
III. Tu i Teraz – czasoprzestrzeń

Część trzecia: Nicość, potencjalność, chaos
I. Nicość
II. Potencjalność

1. Prapotencjalność – źródłowość bytu

2. Sfery potencjalności

3. Możliwe światy
III. Chaos

Część czwarta: Byt, realność, życie
I. W jakim sensie byt ewoluuje?
II. Pojęcie bytu i pokrewne mu pojęcia
III. Modalności, dziedziny i kategorie bytu
IV. Budowa podmiotu zdolnego do metafizykowania
V. Wokół rzeczywistości

1. Czym są rzeczywistość i życie?

2. Zależność między realnością a nie-realnością

3. Realność ubrana i naga

Część piąta: Człowiek wobec potencjalności
i wobec bytu

I. Niepokój metafizyczny
II. Pozorność związana z bytem
III. Mała ważność człowieka
IV. O dziwności istnienia
V. Odnajdywanie się
VI. Próby odpowiedzi na wielkie pytania

1. Pytanie o nieśmiertelność
2. Pytanie o boskość
3. Skąd bierze się zło?

4. Czy są możliwe światy lepsze niż nasz?
VII. Misteryjność i postawy przyjmowane wobec niej

Część szósta: Omówienie wybranych
problemów i stanowisk

I. Problemy kosmologicznego pojęcia chaosu,
emergencji i „teorii ostatecznej”
II. Bycie, byt i „ostatni Bóg” według Heideggera
III. Czy Tao i Śakti są potencjalnością?

Przypisy
O Autorze

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz