Spis treści

Zagłada chorych psychicznie – red. Tadeusz Nasierowski, Grażyna Herczyńska, Dariusz Maciej Myszka

 

Przywracanie nadziei. Psychiatrzy wobec Zagłady – Tadeusz Nasierowski

Część pierwsza
Niezatarty obraz

O godności człowieka – Władysław Bartoszewski
Forpoczta ludobójstwa – Friedrich Leidinger
Gorzka wiedza człowieka o sobie – Andrzej Cechnicki

Część druga
Zagłada osób chorych psychicznie i jej usytuowanie
na mapie ludobójczych działań nazistów

Opieka medyczna nad ludnością polską w okupowanej Wielkopolsce
w świetle dokumentów i wydawnictw Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rządu na Kraj z lat 1942-1944 – Aleksandra Pietrowicz
Akcja Inteligencja i eksterminacja pacjentów szpitali psychiatrycznych
na ziemiach polskich włączonych do III Rzeszy – Maria Wardzyńska
Badania nad chorobą głodową w getcie warszawskim – Marta Janczewska
Techniki Zagłady w nazistowskich akcjach eutanazyjnych na terenie
Kraju Warty (1939-1940) – Artur Hojan, Cameron Munro
Pacjenci narodowoci niemieckiej w zakładzie leczniczo-opiekuńczym
w Warcie – Dietmar Schulze, Maria Fiebrandt
Zagłada chorych psychicznie na Wschodzie – przykład białoruskiego Mogilewa – Gerrit Hohendorf

Część trzecia
Los polskiego i niemieckiego
personelu medycznego

Straty osobowe lekarzy polskich podczas II wojny światowej –
Jan Bohdan Gliński
Straty wśród psychiatrów polskich podczas II wojny światowej –
Stanisław Ilnicki
Wilhelm Rosenau – ostatni dyrektor medyczny żydowskiego zakładu psychiatrycznego w Sayn – Renate Rosenau
Motywy udziału w zbrodni. Viktor Ratka i Stefan Galon – psychiatrzy volksdeutsche

Część czwarta
Pamięć a historia

Perspektywa niemiecka a perspektywa polska
II wojna światowa w zbiorowej pamięci Niemców – Anna Wolff-Powęska
II wojna światowa w pamięci historycznej Polaków – Rafał Wnuk
Doświadczenia obozu koncentracyjnego w wywiadach historii
mówionej – Piotr Filipkowski
Pamięć – polityka – zło. Uwagi o powojennej filozofii niemieckiej
na przykładzie Hannah Arendt – Kinga Marulewska
Nowożytność bez hamulców. Nazizm w teologii politycznej
Erica Voegelina – Michał J. Czarnecki

Część piąta
Niezamknięty rozdział

Retoryka nienawiści a Zagłada – Jacek Leociak
Pamięć Zagłady – kontekst teologiczny – Stanisław Obirek
Dlaczego musimy nadal prowadzić badania nad narodowosocjalistyczną eutanazją – Gerhard Baader

Część szósta
Pamięć czasu wojny
zapisana w języku kultury

Replika Józefa Szajny – życie po Zagładzie – Zbigniew Taranienko
Estetyka wobec Zagłady w teatralnej wizji Tadeusza Kantora –
Krzysztof Miklaszewski
Jakość życia. świętość życia – Krzysztof Zanussi
Refleksje z pracy nad filmem Szpital Przemienienia – Michał Komar
Szpital Przemienienia – walka z chorobą kultury – Jerzy Jarzębski
Od traumy do samobójstwa. Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy)
ofiara dwóch wojen światowych – Lech Sokół
Szaleństwo – wypowiedzenie wojny nazistom po latach –
Krzysztof Kąkolewski
Norma – zabobon – getto – eutanazja. Pożegnajmy raz na zawsze
drzwi bez klamek – Ewa Kuryluk
Frascati (2009). Dwa fragmenty autobiograficznej powieści –
Ewa Kuryluk
Statek (2006-2007). Trzy fragmenty instalacji – Ewa Kuryluk
Statek (2006-2007). Komentarz do instalacji Ewy Kuryluk
z książki Żółte instalacje (2011) – Ola Wojtkiewicz

Część siódma
Pomniki pamięci

Pomniki pamięci – pomniki przemienienia – Anna Król
“Dokąd nas zabieracie?” – dzieła sztuki publicznej upamiętniające
chorych psychicznie zgładzonych w czasie II wojny światowej –
Halina Taborska
Prywatna i publiczna wersja upamiętnienia – ograniczenia wyobraźni rzeźbiarskiej – Jacek Waltoś
Upiory pamięci – Maciej Aleksandrowicz

Część ósma
Utrwalanie pamięci

Czym ma być historyczne miejsce na Tiergartenstraße 4 w Berlinie – miejscem dokumentacji i/lub pamięci? – Uwe Neumärker, Ulrich Baumann
Trzeba nieść tę noc… Dlaczego i jak upamiętnić ofiary tanazji,
przewrotnie zwanej eutanazją – Tadeusz Nasierowski
Nie wszystko jest ulotne, nie wszystko daremne… Dyskusja na temat centralnego pomnika upamiętniającego dokonaną przez Niemców
zagładę osób chorych psychicznie w Polsce

Spis fotografii
Informacje o redaktorach, autorach i uczestnikach dyskusji
Indeks osobowy
Table of contents (spis treści i notka o książce w jęz. angielskim)
Inhalt

(spis treści i notka o książce w jęz. niemieckim)

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz