Współczesna wiedza filozoficzna i psychologiczna zagubiła duchowe korzenie, które sięgają dawnej myśli greckiej. Rozczłonkowana na specjalizacje i subdyscypliny mnoży opracowania badawcze, zostawiając na boku żywą wiedzę o głębokim, duchowym, ukrytym wymiarze ludzkiej osoby. W poszukiwaniu syntezy wiedzy humanistycznej trudno pominąć tradycyjne poglądy o unikalnej, wielowymiarowej tożsamości człowieka.
Seria ukazuje wspólne obszary badań między psychologią a filozofią, dostarczające wiedzy o duszy, o którą troszczyć winny się nie tylko religia i sztuka, ale także nauka.

Fragmenty, spisy treści oraz recenzje pozycji, które ukazały się w serii Wymiary Duszy:

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz