Spis treści

Duchowość i narcyzmTomasz Olchanowski

 

Słowo od Autora

Rozdział 1: Odwaga trwania w chwili
1.1. Lęk przed Wszechogarniającą Pustą Przestrzenią
1.2. Metakomunikaty
1.3. Wewnętrzne źródło poczucia bezpieczeństwa

Rozdział 2: W poszukiwaniu mądrości
2.1. Między mitem a logosem
2.2. Umysł a organizm
2.3. Proces fragmentaryzujący a proces zespalający

Rozdział 3: Świat wartości
3.1. Oblicza negacji
3.2. Od naturalizmu do materializmu
3.3. Idealizm wolności a idealizm obiektywny

Rozdział 4: Dajmonion albo Walka o Moc
4.1. Dajmonion a kompleks
4.2. Odpowiedź wyroczni
4.3. Dajmoniczna natura wątpliwości
4.4. Wojna i miłość

Rozdział 5: Duchowy narcyzm
5.1. Ja a obraz siebie
5.2. Fanatyzm, relatywizm i koniunkturalizm
5.3. Narcyz poszukujący a Łaska
5.4. Łakomstwo duchowe

Zakończenie. Wszystko na swoim miejscu

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz