Spis treści

Pedagogika a paradygmat nieświadomości – Tomasz Olchanowski

 

Wprowadzenie

Rozdział 1. Współzależność wychowania i samowychowanie
Rozdział 2. Umysł a psyche
Rozdział 3. Indywiduacja a ideologizacja
Rozdział 4. Idea samowychowania w psychologii analitycznej
Rozdział 5. Pedagogia a inicjacja
Rozdział 6. Rodzina jako środowisko inicjacyjne. Problem Edypa, Cień Lajosa i wyzwanie Sfinksa
Rozdział 7. Zachowanie dziecka jako test projekcyjny dla wychowawców
Rozdział 8. Relacja matka – dziecko w świetle teorii archetypów
Rozdział 9. Proces indywiduacji w pierwszej połowie życia
Rozdział 10. Samowychowanie a problem persony
Rozdział 11. Nieświadomość i los. Fenomen nieświadomości rodzinnej
Rozdział 12. Sublimacja, desublimacja i transformacja
Rozdział 13. Autoanaliza a samooszustwo. Praca ze stanami umysłu jako podstawa samowychowania i wychowania
Rozdział 14. Samowychowanie a pułapka samowyzysku
Rozdział 15. Jungowski fenomen alienacji jako problem pedagogiczny
Zakończenie: Czym miałaby być pedagogika głębi?

Bibliografia

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz